ČLÁNOK
Slovalco, a.s., Žiar nad Hronom očakáva za minulý rok zisk pred zdanením 9,604 mil. Sk.
30. januára 1998

Slovalco, a.s., Žiar nad Hronom očakáva za minulý rok zisk pred zdanením 9,604 mil. Sk. V predchádzajúcom roku pritom spoločnosť dosiahla zisk 36,656 mil. Sk. Pre agentúru SITA to povedal administratívny riaditeľ spoločnosti Milan Veselý. Slovalco vyrobilo minulý rok 124,048 tis. ton hliníkových výrobkov v hodnote 7,605 mld. Sk. Výroba tak oproti predchádzajúcemu roku vzrástla vo finančnom vyjadrení o takmer 18%. Odbyt sa zvýšil o 24,3% a dosiahol takmer 8,070 mld. Sk, čo predstavuje 128,583 tis. ton výrobkov. Vývoz predstavoval 6,871 mld. Sk. Výnosy a náklady Slovalca rástli približne rovnakým tempom a oproti roku 1996 sa zvýšili o takmer 23%. Spoločnosť predbežne eviduje výnosy 8,196 mld. Sk a náklady 8,186 mld. Sk. Pridaná hodnota zaznamenala 33,5-percentný rast a dosiahla 2,182 mld. Sk. Zásoby spoločnosti sa znížili z hodnoty 756,622 mil. Sk v roku 1996 na 597,241 mil. Sk v roku 1997. Slovalco investovalo minulý rok 252,532 mil. Sk. V roku 1996 to bolo 816,781 mil. Sk. V roku 1997 zamestnával podnik 733 pracovníkov. Spoločnosť Slovalco vznikla v roku 1993. Jej základné imanie je 4,95 mld. Sk. Hlavnými akcionármi spoločnosti je Závod SNP, a.s., Žiar nad Hronom (80 %), Hydro Aluminium (10 %) a Európska banka pre obnovu a rozvoj (10%). Závod SNP zastrešuje viacero dcérskych spoločností, medzi ktoré okrem Slovalca patrí napríklad Sandrik, a.s. a Alufinal, a.s.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2023

USD 1,088 0,006
CZK 24,331 0,039
GBP 0,860 0,003
HUF 379,700 1,050
CAD 1,474 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS