ČLÁNOK
Slovakofarma zaznamenala v roku 1997 nárast tržieb o 4 %
12. januára 1998

Slovakofarma zaznamenala v roku 1997 nárast tržieb o 4 %. Zásluhu na tom má predovšetkým nárast exportu do krajín mimo Českej republiky, ktorý vzrástol o viac ako 55 % na 1,073 mld. Sk. Obrat spoločnosti dosiahol za minulý rok 4,58 mld. Sk. Tlačovú agentúru SITA o tom dnes informoval hovorca generálneho riaditeľa Slovakofarmy Pavel Hraška. Slovakofarma exportovala v minulom roku asi 65 % svojej produkcie, pričom dynamický nárast zaznamenáva najmä vývoz do Ruska. Ten sa od roku 1995 každoročne zdvojnásobuje a v roku 1997 bol viac ako 350 mil. Sk. Hospodárenie spoločnosti v roku 1997 ovplyvnilo podľa hovorcu predovšetkým oslabenie českej koruny, ale i dovozná prirážka a odvody do Fondu na podporu exportu. Najväčším negatívom bol podľa neho pokles hodnoty českej koruny na konci mája 1997, ktorý v súčasnosti dosahuje 20 %. „I napriek nášmu enormnému úsiliu príslušné úrady ČR jednoducho odmietli zobrať na vedomie túto ´“evalváciu´“a zmeniť maximálne ceny liečiv, ktoré sú stanovené v českých korunách. Tie sa nezmenili do dnešného dňa,“ konštatoval hovorca generálneho riaditeľa Slovakofarmy. Na trhu Slovenskej republiky sa však podľa P. Hraška v roku 1997 predali lieky v celkovej hodnote asi o 100 mil. Sk viac, ktoré sa potom reexportovali do Českej republiky. Slovakofarma Hlohovec v minulom roku ako prvá spoločnosť tohto druhu v Slovenskej republike úspešne emitovala globálne depozitné poukážky (GDR) na zahraničných kapitálových trhoch. „Emisia bola veľmi dobre pripravená vďaka aktivite vrcholového manažmentu a profesionálne dobre odvedenej práce syndikátu bánk vedených Nomurou International. Pre Slovakofarmu to znamená veľký prínos, pretože sa dostala do povedomia medzinárodných obchodných, investorských a finančných kruhov,“ hodnotil túto emisiu P. Hraška. Ako dodal, Slovakofarma je tretia farmaceutická firma zo strednej a východnej Európy, ktorá dokázala uskutočniť emisiu týmto spôsobom a má GDR v tejto forme na medzinárodných trhoch. Ku koncu roka 1997 sa i vďaka tejto emisii podarilo Slovakofarme znížiť objem bankových úverov podniku o viac ako polovicu. Vlastné imanie podniku vzrástlo k záveru roka o 41 % z 2,9 na 4,1 mld. Sk a základné imanie vzrástlo o 15,1 % z 1,523 na 1,754 mld. Sk. Plán na rok 1998 má Slovakofarma rozpracovaný i s prihliadnutím na kurz slovenskej koruny. Zámerom Slovakofarmy v roku 1998 bude diverzifikovať trhy tak, aby spoločnosť nebola závislá od Českej republiky v takej miere ako doteraz. „Našou snahou bude rovnomernejšie rozdelenie obchodných aktivít medzi jednotlivé teritóriá, aby problémy jedného trhového priestoru vyvážili ostatné trhy,“ informoval agentúru SITA hovorca generálneho riaditeľa. „Domnievame sa spolu s ekonomickými analytikmi, že slovenská koruna je v súčasnej dobe nadhodnotená a dá sa predpokladať aj mierny pokles českej koruny v priebehu roka 1998. Situácia v ČR v tejto oblasti je v súčasnosti nestabilná, čo sa prejavuje predovšetkým v stanovovaní cien liekov pre tento rok,“ povedal P. Hraška. V Slovenskej republike po tejto stránke zmeny nie sú. Podľa neho o tom svedčí aj fakt, že kategorizačná komisia sa stretla v priebehu roka 1997 len jedenkrát.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS