ČLÁNOK
Slovakofarma vyplatí za minulý rok dividendu na kmeňovú akciu 120 Sk, čo je oproti 220 Sk z roka 1996 pokles o 100 Sk na akciu
22. mája 1998

Slovakofarma vyplatí za minulý rok dividendu na kmeňovú akciu 120 Sk, čo je oproti 220 Sk z roka 1996 pokles o 100 Sk na akciu. Dividenda na zamestnaneckú akciu predstavuje 130 Sk. Slovakofarma Hlohovec tým na dividendy vynaložila 211,84 mil. Sk, čo je 61,58 % čistého zisku. Tlačovú agentúru SITA o výsledkoch dnešného valného zhromaždenia Slovakofarmy Hlohovec informoval hovorca spoločnosti Pavel Hraška. Slovakofarma Hlohovec dosiahla za účtovné obdobie minulého roka zisk po zdanení 344 mil. Sk, čo predstavuje oproti roku 1996 zníženie o 169 mil. Sk. Hospodárenie spoločnosti v minulom roku ovplyvnilo predovšetkým oslabenie českej koruny, dovozná prirážka a odvody do Fondu na podporu exportu. Predaj spoločnosti dosiahol za minulé obdobie 4,57 mld. Sk. Základné imanie Slovakofarmy bolo v priebehu roka 1997 zvýšené upísaním novej emisie akcií na doručiteľa v počte 230 765 kusov z pôvodného počtu 1 384 588 kusov na 1 615 353 kusov akcií na doručiteľa. Základné imanie sa tým zvýšilo v porovnaní so stavom k 31. 12. 1996 z 1,523 mld. Sk na 1,754 mld. Sk. V minulom roku prišlo k zníženiu podielu majoritného akcionára S.L. PHARMA HOLDING G.m.b.H. Wien, ktorý k 31.12. 1997 vlastnil 55,98 %-ný podiel z celkového základného imania spoločnosti. Významný, 22,9 %-ný podiel na celkovom základnom imaní, získali zahraniční investori zastupovaní akcionárom Bankers Trust Company New York. Podiel zamestnaneckých akcií sa zvýšením základného imania pri nezmenenom počte týchto akcií úmerne znížil z 9,09 % na 7,89 %. K 31.12. 1997 evidovala Slovakofarma 40 akcionárov – právnických osôb a 10 465 akcionárov – fyzických osôb. Slovakofarma Hlohovec je najstarším a súčasne najvýznamnejším výrobcom liečiv na Slovensku. Spoločnosť sa špecializuje na výrobu pevných liekových foriem, tvrdých a mäkkých želatínových kapsúl, šumivých tabliet, mastí, liečivých čajov a macerátov. V minulom roku ako prvá spoločnosť tohto druhu v Slovenskej republike úspešne emitovala globálne depozitné poukážky na zahraničných kapitálových trhoch


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2023

USD 1,088 0,006
CZK 24,331 0,039
GBP 0,860 0,003
HUF 379,700 1,050
CAD 1,474 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS