ČLÁNOK
Slovakofarma vyplatí dividendu 74 Sk na akciu
12. mája 2000

Štvrtkové riadne valné zhromaždenie spoločnosti Slovakofarma, a.s., Hlohovec schválilo výplatu dividend za rok 1999 vo výške 39 percent z čistého zisku. Spoločnosť svojim akcionárom vyplatí 74 Sk na akciu, spolu 119,54 mil. Sk a zamestnancom 80 Sk na zamestnaneckú akciu, čo predstavuje sumu 10,08 mil. Sk. Celkovo Slovakofarma vyplatí 129,62 mil. Sk. Pre tlačovú agentúru SITA to povedal hovorca spoločnosti Pavel Hraška.
Ako informoval predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Ondreja Gattnara, skupina Slovakofarma dosiahla podľa medzinárodnej účtovnej metodiky (IAS) v roku 1999 čistý zisk 339 mil. Sk pri celkových tržbách 5,99 mld. Sk. Oproti roku 1998 teda zisk Slovakofarmy vzrástol o 49 % a predaj o 12 %. Vplývala na to optimalizácia portfólia výrobkov, zlepšenie marketingových činností, ako aj zlepšenie prevádzkového zisku cez zvýšenie tržieb a zníženie nákladov a výdavkov sprísnením ich kontroly.
Podľa generálneho riaditeľa sa zlepšila štruktúra exportu. Slovakofarma uskutočnila prvé predaje na strategicky dôležitých teritóriách, ako je Rakúsko a USA. „Zachovanie dynamiky rastu, upevnenie pozície na trhoch strednej a východnej Európy a prienik na nové teritóriá v Európskej únii a USA zostáva cieľom Slovakofarmy aj v budúcnosti,“ dodal O. Gattnar.
Základné imanie Slovakofarmy k 31. decembru 1999 bolo 1,75 mld. Sk. Spoločnosť S.L. Pharma Holding, GmbH, Wien (manažment Slovakofarmy) vlastní 61,04 % akcií spoločnosti na doručiteľa. Ďalších 28,67 % akcií vlastní Bankers Trust Company New York (depozitár globálnych vkladových poukážok GDRs kótovaných na Luxemburskej burze cenných papierov) a 10,29 % držia iní investori vrátane zamestnancov spoločnosti.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS