ČLÁNOK
Slovakofarma vykázala za minulý rok čistý zisk 401 mil. Sk, čo je oproti 513 mil. Sk z roku 1996 pokles o 21,8 %
21. apríla 1998

Slovakofarma vykázala za minulý rok čistý zisk 401 mil. Sk, čo je oproti 513 mil. Sk z roku 1996 pokles o 21,8 %. Pre tento rok však prvý variant obchodného plánu spoločnosti počíta s konsolidovaným ziskom podľa IAS 550 mil. Sk. Tržby spoločnosti sa oproti roku 1996 zvýšili o 4 %, pričom dosiahli hodnotu 5,4 mld. Sk. V roku 1998 počíta Slovakofarma Hlohovec s konsolidovanými tržbami 5,5 mld. Sk. Hospodárenie spoločnosti v minulom roku ovplyvnilo predovšetkým oslabenie českej koruny, dovozná prirážka a odvody do Fondu na podporu exportu. Spoločnosť v minulom roku exportovala asi 65 % svojej produkcie. Export do krajín mimo ČR vzrástol o viac ako 55 % a dosiahol 1,073 mld. Sk. Dynamický nárast zaznamenáva najmä vývoz do Ruskej federácie, ktorý v roku 1996 dosiahol 187 mil. Sk a v minulom roku viac ako 350 mil. Sk. Najväčším exportným trhom však naďalej zostáva ČR. V roku 1997 dosiahli pohľadávky spoločnosti 1,64 mld. Sk, čo je oproti roku 1996 nárast o 0,36 mld. Sk. Dlhodobé záväzky v minulom roku predstavovali 955 mil. Sk, čo je oproti roku 1996 zvýšenie o 55 mil. Sk. Krátkodobé záväzky sa zo 457 mil. Sk v roku 1996 zvýšili o 1,28 mld. Sk na 1,74 mld. Sk. V roku 1997 základné imanie Slovakofarmy Hlohovec predstavovalo 1,75 mld. Sk a vlastné imanie 3,94 mld. Sk. Slovakofarma Hlohovec je najstarším a súčasne najvýznamnejším výrobcom liečiv na Slovensku. Spoločnosť sa špecializuje na výrobu pevných liekových foriem, tvrdých a mäkkých želatínových kapsúl, šumivých tabliet, mastí, liečivých čajov a macerátov. V minulom roku ako prvá spoločnosť tohto druhu v Slovenskej republike úspešne emitovala globálne depozitné poukážky na zahraničných kapitálových trhoch.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS