ČLÁNOK
Slovakofarma s hrubým konsolidovaným ziskom 1,389 mld. Sk
18. augusta 2003

Slovakofarma, a.s., Hlohovec dosiahla v prvom polroku tohto roka konsolidovaný hrubý zisk 1,389 mld. Sk, čo predstavuje medziročný pokles o 7,46 %. Vyplýva to zo zverejnenej konsolidovanej účtovnej závierky za prvý polrok podľa medzinárodných účtovných štandardov (IAS). Čistý konsolidovaný zisk Slovakofarmy v sledovanom období mierne vzrástol o 4 mil. Sk na 168 mil. Sk.

Podľa výsledkov sa v prvých šiestich mesiacoch medziročne znížili aj konsolidované tržby o 13 % na 2,201 mld. Sk. Skupina Slovakofarma zredukovala aj výrobné náklady o viac ako 21 % na 812 mil. Sk. Podnik výrazne investoval do marketingu, distribúcie, výskumu a vývoja. Investície do týchto oblastí dosiahli k ultimu júna celkove 504 mil. Sk.

Z celkovej bilančnej sumy skupiny 6,066 mld. Sk tvorili k 30. júnu stále aktíva 2,996 mld. Sk a obežné aktíva 3,070 mld. Sk. Vlastné imanie spolu predstavovalo k ultimu polroka 4,722 mld. Sk, zatiaľ čo záväzky spolu boli 1,277 mld. Sk.

Spoločnosť Slovakofarma dosiahla k prvému polroku čistý zisk 287 mil. Sk, čo oproti rovnakému obdobiu minulého roka znamená zníženie o 87,5 mil. Sk. Zisk z hospodárskej činnosti 451,3 mil. Sk korigovala strata z finančnej činnosti 61,3 mil. Sk. Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb v spoločnosti Slovakofarma k prvému polroku dosiahli 2,158 mld. Sk.

Slovakofarma je najväčšou slovenskou farmaceutickou firmou. Zaoberá sa širokou škálou aktivít od výskumu a vývoja až po výrobu a predaj liekov, farmaceutických substancií, chemikálií a kozmetiky. Takmer polovicu produkcie predáva v ČR, tretina ostáva na domácom trhu a zvyšok firma vyváža do ďalších 59 krajín. Protimonopolný úrad (PMÚ) SR v pondelok 11. augusta definitívne odsúhlasil prevzatie väčšinového podielu akcií Slovakofarmy spoločnosťou Zentiva B.V., ktorá je majoritným akcionárom spoločnosti Léčiva a podobný súhlas v júni vyslovil aj český Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 9. 2020

USD 1,179 0,005
CZK 26,980 0,253
GBP 0,916 0,003
HUF 363,080 2,300
CAD 1,560 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS