ČLÁNOK
Slovakofarma, a.s. Hlohovec vykázala za prvý štvrťrok 1998 konsolidovaný zisk po zdanení 170 mil. Sk
28. mája 1998

Slovakofarma, a.s. Hlohovec vykázala za prvý štvrťrok 1998 konsolidovaný zisk po zdanení 170 mil. Sk. Podiel čistého zisku na predaji dosiahol 14,29 %. Tržby spoločnosti za uvedené obdobie predstavovali 1,19 mld. Sk a náklady na predaný tovar 635 mil. Sk. Hrubý zisk Slovakofarmy tak dosiahol 555 mil. Sk, pričom jeho podiel na predaji predstavoval 46,64 %. K 31. marcu tohto roka predstavovalo vlastné imanie Slovakofarmy Hlohovec 4,11 mld. Sk. Na celkových záväzkoch v objeme 2,64 mld. Sk sa krátkodobé záväzky podieľali 1,783 mld. Sk a dlhodobé záväzky 857 mil. Sk. Na celkových obežných aktívach spoločnosti zásoby tvorili 1,54 mld. Sk a pohľadávky 1,57 mld. Sk. Hmotný investičný majetok dosiahol 3,17 mld. Sk. Slovakofarma Hlohovec dosiahla za minulý rok čistý zisk 344 mil. Sk, čo predstavuje oproti roku 1996 zníženie o 169 mil. Sk. Predaj spoločnosti dosiahol za minulé obdobie 4,57 mld. Sk. Na rok 1998 počíta prvý variant obchodného plánu Slovakofarmy Hlohovec, ktorý schválila Dozorná rada, s konsolidovanými tržbami v objeme 5,5 mld. Sk a konsolidovaným ziskom podľa medzinárodných účtovných štandardov (IAS) 550 mil. Sk. Na investičnú výstavbu vrátane leasingu plánuje spoločnosť v tomto roku vynaložiť do 400 mil. Sk. Slovakofarma plánuje v tomto roku exportovať zhruba 3,5 mld. Sk, čo je 65 % celkovej produkcie. Najväčším exportným trhom zostáva naďalej Česká republika. Veľkou dynamikou rastu exportu sa vyznačuje Rusko, Ukrajina a Nemecko. Slovakofarma Hlohovec je najstarším a súčasne najvýznamnejším výrobcom liečiv na Slovensku. Spoločnosť sa špecializuje na výrobu pevných liekových foriem, tvrdých a mäkkých želatínových kapsúl, šumivých tabliet, mastí, liečivých čajov a macerátov. V minulom roku ako prvá spoločnosť tohto druhu v Slovenskej republike úspešne emitovala globálne depozitné poukážky na zahraničných kapitálových trhoch.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

4. 7. 2022

USD 1,046 0,003
CZK 24,745 0,008
GBP 0,860 0,007
HUF 401,520 0,410
CAD 1,344 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS