ČLÁNOK
Slovakofarma, a.s., Hlohovec vykázala podľa medzinárodných účtovných štandardov IAS za tri štvrťroky tohto roka konsolidovaný čistý zisk 224 mil. Sk, pričom sa tento oproti polroku zvýšil o 53 mil. Sk
20. decembra 1998

Slovakofarma, a.s., Hlohovec vykázala podľa medzinárodných účtovných štandardov IAS za tri štvrťroky tohto roka konsolidovaný čistý zisk 224 mil. Sk, pričom sa tento oproti polroku zvýšil o 53 mil. Sk. Zisk pred zdanením predstavoval 399 mil. Sk. Tržby spoločnosti dosiahli 3,591 mld. Sk. Spoločnosť vykázala dlhodobé záväzky vo výške 768 mil. Sk a krátkodobé záväzky v objeme 2,031 mld. Sk. Úvery a pôžičky predstavovali sumu 1,548 mld. Sk. Celkové záväzky spoločnosti k ultimu septembra predstavovali 2,859 mld. Sk. Pohľadávky Slovakofarmy dosiahli 1,680 mld. Sk. Na stálych aktívach spoločnosti vo výške 3,518 mld. Sk sa hmotný investičný majetok podieľal 3,323 mld. Sk. Slovakofarma Hlohovec dosiahla za minulý rok čistý zisk 344 mil. Sk, čo predstavuje oproti roku 1996 zníženie o 169 mil. Sk. Predaj spoločnosti dosiahol za minulé obdobie 4,57 mld. Sk. Na rok 1998 počíta prvý variant obchodného plánu Slovakofarmy Hlohovec, ktorý schválila dozorná rada, s konsolidovanými tržbami v objeme 5,5 mld. Sk a konsolidovaným ziskom podľa IAS 550 mil. Sk. Na investičnú výstavbu vrátane leasingu plánuje spoločnosť v tomto roku vynaložiť do 400 mil. Sk. Slovakofarma plánuje v tomto roku exportovať zhruba 3,5 mld. Sk, čo je 65 % celkovej produkcie. Najväčším exportným trhom zostáva naďalej Česká republika. Veľkou dynamikou rastu exportu sa vyznačuje Rusko, Ukrajina a Nemecko. Slovakofarma Hlohovec je najstarším a súčasne najvýznamnejším výrobcom liečiv na Slovensku. Spoločnosť sa špecializuje na výrobu pevných liekových foriem, tvrdých a mäkkých želatínových kapsúl, šumivých tabliet, mastí, liečivých čajov a macerátov. V minulom roku ako prvá spoločnosť tohto druhu v Slovenskej republike úspešne emitovala globálne depozitné poukážky na zahraničných kapitálových trhoch.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 6. 2022

USD 1,039 0,013
CZK 24,739 0,000
GBP 0,858 0,006
HUF 397,040 2,760
CAD 1,343 0,009

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS