ČLÁNOK
Slovakofarma, a.s. Hlohovec vykázala podľa medzinárodných účtovných štandardov IAS za prvý polrok tohto roka konsolidovaný čistý zisk 171 mil. Sk
26. septembra 1998

Slovakofarma, a.s. Hlohovec vykázala podľa medzinárodných účtovných štandardov IAS za prvý polrok tohto roka konsolidovaný čistý zisk 171 mil. Sk. Zisk pred zdanením predstavoval 300 mil. Sk, pričom zisk z prevádzkovej činnosti tvoril 413 mil. Sk a hospodársky výsledok z finančných operácií – 113 mil. Sk. Tržby spoločnosti dosiahli 2,35 mld. Sk. K 30. júnu tohto roka základné imanie Slovakofarmy predstavovalo 1,754 mld. Sk. Spoločnosť vykázala dlhodobé záväzky vo výške 755 mil. Sk a krátkodobé záväzky v objeme 1,97 mld. Sk. Na celkových krátkodobých záväzkoch sa úvery a pôžičky so splatnosťou do 1 roka podieľali 1,47 mld. Sk. Z dlhodobých záväzkov tvorili pôžičky so splatnosťou nad 1 rok 730 mil. Sk. Pohľadávky Slovakofarmy dosiahli 1,56 mld. Sk. Na stálych aktívach spoločnosti vo výške 3,45 mld. Sk sa hmotný investičný majetok podieľal 3,22 mld. Sk. Slovakofarma Hlohovec dosiahla za minulý rok čistý zisk 344 mil. Sk, čo predstavuje oproti roku 1996 zníženie o 169 mil. Sk. Predaj spoločnosti dosiahol za minulé obdobie 4,57 mld. Sk. Na rok 1998 počíta prvý variant obchodného plánu Slovakofarmy Hlohovec, ktorý schválila Dozorná rada, s konsolidovanými tržbami v objeme 5,5 mld. Sk a konsolidovaným ziskom podľa IAS 550 mil. Sk. Na investičnú výstavbu vrátane leasingu plánuje spoločnosť v tomto roku vynaložiť do 400 mil. Sk. Slovakofarma plánuje v tomto roku exportovať zhruba 3,5 mld. Sk, čo je 65 % celkovej produkcie. Najväčším exportným trhom zostáva naďalej Česká republika. Veľkou dynamikou rastu exportu sa vyznačuje Rusko, Ukrajina a Nemecko. Slovakofarma Hlohovec je najstarším a súčasne najvýznamnejším výrobcom liečiv na Slovensku. Spoločnosť sa špecializuje na výrobu pevných liekových foriem, tvrdých a mäkkých želatínových kapsúl, šumivých tabliet, mastí, liečivých čajov a macerátov. V minulom roku ako prvá spoločnosť tohto druhu v Slovenskej republike úspešne emitovala globálne depozitné poukážky na zahraničných kapitálových trhoch.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 5. 2024

USD 1,084 0,001
CZK 24,736 0,002
GBP 0,852 0,001
HUF 385,180 1,900
CAD 1,487 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS