ČLÁNOK
SLK prehrali súdny spor o privatizáciu lodenice v Ruse
24. februára 2000

Najvyšší správny súd v Bulharsku zamietol žalobu Slovenských lodeníc, a.s., Komárno (SLK) proti postupu Bulharskej štátnej privatizačnej agentúry (BŠPA), ktorá 16. októbra predala 80 % akcií Lodenice v bulharskom Ruse nemeckej spoločnosti Rousse Shipyard Beteiligungsgesellschaft GmbH, hoci víťazom medzinárodného tendra boli práve SLK. Agentúru SITA o tom informoval vedúci odboru koncepcie a rozvoja SLK Ľuboš Mihalik.
Ako však uviedol, rozhodovanie najvyššieho súdu v Bulharsku je dvojstupňové, teda proti jeho rozhodnutiu prvého stupňa je možné podať opravný prostriedok. SLK túto možnosť využijú a odvolajú sa. V súvislosti s privatizáciou lodenice v Ruse podali SLK aj ďalšiu žalobu a to na Mestský súd v Sofii, na základe ktorej žiadajú náhradu škôd vzniknutých v dôsledku spomínaného rozhodnutia privatizačnej agentúry. SLK žiadajú náhradu vzniknutej finančnej škody, ktorú vyčíslili na 320 tis. USD. V tejto veci bude pojednávanie pokračovať vo štvrtok.
SLK sa domnievajú, že hoci podľa bulharských privatizačných zákonov má v privatizačných rozhodnutiach konečné slovo dozorná rada BŠPA, postupom privatizačnej agentúry došlo k porušeniu zákona. Ako Ľ. Mihalik v jednom z predchádzajúcich rozhovorov pre agentúru SITA uviedol, BŠPA mala začať s komárňanskými lodenicami, ako víťazom tendra, rokovania o kúpnej zmluve. Keďže tak neurobila, nemohli sa v priebehu rokovaní vynoriť sporné body, ktoré by mohli byť objektívnym dôvodom uprednostnenia nemeckej spoločnosti.
BŠPA predala lodenicu v Ruse nemeckému záujemcovi aj napriek tomu, že agent predaja – konzorcium DFC určilo za víťaza tendra SLK. Konečné slovo v privatizačných rozhodnutiach má však dozorná rada BŠPA, pričom právo na preskúmanie jej rozhodnutí má len Najvyšší správny súd. Dozorná rada BŠPA odôvodnila svoje rozhodnutie tým, že kým ostatní uchádzači o privatizáciu boli konkurentmi Lodenice v Ruse, nemecká Rousse Shipyard Beteiligungsgesellschaft je a bude aj v budúcnosti obchodným i výrobným partnerom. To znamená, že privatizácia spomínanou nemeckou spoločnosťou neohrozí objednávky Lodenice v Ruse.
Predmetom kúpnej zmluvy je 390 910 kusov akcií, čo je 80 % základného imania bulharskej lodenice. Podľa zmluvy musí kupujúci zaplatiť 20 % kúpnej ceny, ktorá je 1,615 mil. USD, v deň podpisu kontraktu a zvyšných 80 % do 45 dní. V zmluve je tiež zakotvené, že nemecká firma, ktorá získala kúpne právo, nemôže akcie do troch rokov predať. Kupujúci sa zmluvou tiež zaväzuje investovať do podniku 8,9 mil. USD do roku 2003 a udržať súčasnú zamestnanosť. V lodenici pritom v súčasnosti pracuje 1300 zamestnancov. Podľa zmluvy má kupujúci tiež uhradiť existujúci dlh lodenice voči štátu mesačnými splátkami vo výške 80 tis. DEM. Celkovú výšku tohto dlhu pritom odmietli predstavitelia BŠPA konkretizovať.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 9. 2020

USD 1,165 0,005
CZK 27,015 0,050
GBP 0,912 0,007
HUF 364,450 0,560
CAD 1,560 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS