ČLÁNOK
Slavia Capital zvýši základné imanie na 200 mil. Sk
7. februára 2002

Akcionári Slavie Capital, a.s. by mali na valnom zhromaždení, ktoré bude 14. februára, odsúhlasiť zvýšenie základného imania o 150 mil. Sk na 200 mil. Sk. „Hlavným dôvodom navýšenia základného imania je snaha o získanie majoritného balíka akcií Banky Slovakia,“ skonštatoval generálny riaditeľ spoločnosti Peter Gabalec. Ako dodal, Slavia chce spoločne so zahraničnou Euram Bank AG vytvoriť kapitálovo silný a stabilný investičný tím, ktorý by pre Banku Slovakia garantoval strategickú orientáciu a dlhodobý rozvoj na poli investičného bankovníctva. Prostriedky na navýšenie základného imania získali majitelia Slavie Capital predajom svojich akcií v iných spoločnostiach zahraničnému investorovi.

Predstavenstvo spoločnosti rozhodlo o zvolaní valného zhromaždenia, na ktorom by sa malo odhlasovať navýšenie základné imania o 150 mil. Sk. Rozhodnutiu predstavenstva predchádzala žiadosť jedného z akcionárov. Majiteľmi Slavie Capital sú tri fyzické osoby a tretinový podiel je na účte rakúskej Die Erste Bank.

Slavia Capital vykázala ku koncu júna 2001 zisk pred zdanením vo výške 6,48 mil. Sk. Hospodárenie spoločnosti za uplynulý rok by pritom malo skončiť so ziskom po zdanení v objeme vyššom ako 5 mil. Sk. Bilančná hodnota spoločnosti predstavovala ku koncu júna 422,17 mil. Sk. Z obežných aktív v objeme 310,59 mil. Sk tvoril 73-percentný podiel finančný majetok, ktorý bol 226,83 mil. Sk. Cudzie zdroje tvorili takmer 84 % pasív, keď predstavovali 353,89 mil. Sk. Z toho dlhodobé záväzky predstavovali 227,89 mil. Sk. Základné imanie spoločnosti orientujúcej sa najmä na investičné bankovníctvo predstavuje v súčasnosti 50 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 6. 2024

USD 1,072 0,000
CZK 24,767 0,068
GBP 0,845 0,000
HUF 395,130 1,120
CAD 1,473 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS