ČLÁNOK
Slávia Capital za prvý polrok so ziskom 6,5 mil. Sk
15. augusta 2001

Slávia Capital, a.s., o.c.p. hospodárila v prvom polroku so ziskom 6,48 mil. Sk. Brokerská spoločnosť, ktorá sa špecializuje na investičné bankovníctvo, dosiahla v rámci finančných operácií zisk 3,823 mil. Sk, čo predstavuje 14-násobok oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Informovala o tom hovorkyňa spoločnosti Andrea Vadkerti.

Slávia Capital zaznamenala v tomto roku nárast tržieb z predaja služieb o 32,95 mil. Sk, čo sa odrazilo aj na prevádzkovom hospodárskom výsledku, ktorý vzrástol o viac ako 20 miliónov Sk. Obrat spoločnosti predstavoval 301,204 mil. Sk a jej bilančná hodnota vzrástla ku koncu júna medziročne o 50 % a predstavovala 422,171 mil. Sk. Slávia Capital k ultimu júna vytvorila rezervy na kurzové straty v objeme 9,390 mil. Sk.

Spoločnosť sa sústreďuje na poradenské služby a obchodovanie na kapitálovom trhu. Vlani vykázala stratu 4,6 mil. Sk a po niekoľkých ziskových rokoch sa tak dostala do červených čísel, i keď v roku 1999 výsledok nedosiahol ani miliónovú hranicu. V tomto roku však Slávia Capital ráta s návratom do ziskového hospodárenia, pričom čistý zisk by mal dosiahnuť 3,5 mil. Sk. Spoločnosť sa chce uchádzať o poradenstvo pri privatizácii štátnych energetických podnikov, pričom chce využívať svoje skúsenosti z domáceho trhu i kontakty so svetovými bankami. V minulom roku pôsobila spoločnosť napríklad v poradenskom konzorciu pre privatizáciu Slovenských telekomunikácií.

Slávia Capital sa v súčasnosti uchádza o majoritný podiel v Banke Slovakia. Národná banka Slovenska však neudelila banke súhlas na poskytnutie dôverných informácií pre všetkých uchádzačov. Spoločnosť však deklarovala svoju pripravenosť podať novú ponuku v prípade, že tender bude predĺžený alebo bude vypísaný nový tender.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS