ČLÁNOK
Slavia Capital bude spolupracovať so Svetovou bankou
30. apríla 2014

 Investičná skupina Slavia Capital nadviazala strategické partnerstvo so Svetovou bankou. Prostredníctvom svojej finančnej platformy APS Holding uzatvorila dohodu s Medzinárodnou finančnou korporáciou (IFC), ktorá patrí do skupiny Svetovej banky, o investovaní do klasifikovaných pohľadávok a dlhov v regióne juhovýchodnej Európy. Informoval o tom hovorca Slavia Capital Peter Benčurik.

APS Holding a IFC sa dohodli na vzájomnej spolupráci pri investovaní do klasifikovaných dlhov a pohľadávok v Bulharsku, Rumunsku, Srbsku a ďalších krajinách Balkánu. Na základe podpísanej dohody sa bude IFC spolupodieľať na kúpe pohľadávkových portfólií až do výšky 20 mil. eur. Tieto portfóliá budú zahŕňať najmä spotrebiteľské úvery, hypotéky, pohľadávky malých a stredných podnikateľov. V Rumunsku sa dohoda týka možnosti investovania až do 30 tisíc kusov problémových pohľadávok, ktorých predaj umožní rumunským bankám vytvoriť dodatočný kapitál na nové úvery.

Dohoda APS Holding a IFC je súčasťou komplexného ozdravného programu IFC, ktorý sa sústreďuje na akvizície a riešenie klasifikovaných aktív, refinancovanie životaschopných entít, ako aj na reštrukturalizáciu malých a stredných podnikov.

APS Holding je finančnou platformou investičnej skupiny Slavia Capital. Na trhu pôsobí od roku 2004 a svoje aktivity vyvíja v šiestich krajinách. Okrem Slovenska pôsobí aj v Českej republike, Srbsku, Poľsku, Rumunsku a Bulharsku. Hlavným predmetom činnosti sú komplexné služby v oblasti správy a inkasa nesplácaných pohľadávok, investičný manažment a manažment fondov, poradenstvo v oceňovaní a akvizícii portfólií pohľadávok. Nominálna hodnota pohľadávok v správe APS Holding presahuje 2 mld. eur, platforma zamestnáva viac ako 200 pracovníkov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS