ČLÁNOK
Skutočný schodok bude oveľa vyšší ako plánovaný
8. októbra 1998

Výhľady štátneho rozpočtu SR ku koncu tohto roku nie sú priaznivé a očakávané riziká sa napĺňajú. Znamená to, že plánovaný schodok rozpočtového hospodárenia štátu sa nepodarí naplniť a bude oveľa vyšší. „Odhad môže byť až niekde nad úrovňou 20 mld. Sk,“ uviedla dnes ekonomická expertka Strany demokratickej ľavice (SDĽ) Brigita Schmögnerová po skončení rokovania zástupcov súčasnej opozície s Ministerstvom financií SR. Podľa slov ministra financií Miroslava Maxona, ministerstvo sa bude držať zákona o štátnom rozpočte, podľa ktorého by schodok rozpočtu SR mal dosiahnuť 8 mld. Sk. B. Schmögnerová však zdôraznila, že predpokladané výpadky z príjmov a tlak na výdavkovú stránku rozpočtu môžu spôsobiť výrazný rast rozpočtového schodku. B. Schmögnerová tiež povedala, že s blížiacim sa koncom roka a reálnou situáciou, ktorá existuje, bude ministerstvo nútené prijať niektoré opatrenia. Pravdepodobne bude musieť rozhodnúť o ďalšom viazaní výdavkov a bude nútené pripraviť novelizáciu zákona o štátnom rozpočte, aby bolo možné zvýšiť schodok štátneho rozpočtu. Najviac háklivou stránkou štátneho rozpočtu sú príjmy z DPH, kde dochádza k najväčšiemu prepadu. Odhad do konca roku dokonca podľa B. Schmögnerovej hovorí o 8-miliardovom výpadku. Nedodržanie plánovanej úrovne sa podľa nej očakáva aj v oblasti spotrebných daní, kde prepad dosiahne 1,2 – 1,3 mld. Sk. Na strane výdavkov sú podľa expertky SDĽ krízové najmä výdavky spojené s financovaním rozpočtovej sféry, s dotáciami na teplo a riziká spojené s úhradami sociálnych dávok. Mnohé z rizík pritom zapríčinil fakt, že pri schvaľovaní legislatívnych noriem, ktoré predpokladali použitie štátnych financií, sa nepozeralo na reálne zdroje a prostriedky štátneho rozpočtu na tento rok. Minister financií SR M. Maxon sa dnes stretol s ekonomickými expertmi Slovenskej demokratickej koalície (SDK), SDĽ, Strany maďarskej koalície (SMK) a Strany občianskeho porozumenia (SOP). Na stretnutí sa zúčastnili za jednotlivé strany Ľudovít Černák, Gabriel Palacka, Viliam Vaškovič, Brigita Schmögnerová, Peter Magvaši, István Harna, Ferdinand Petrák a Mária Machová. V utorok sa zástupcovia týchto štyroch strán stretli na rokovaniach aj s predstaviteľmi Národnej banky Slovenska (NBS). Témou boli aktuálne otázky menovej politiky centrálnej banky, vývoj obchodnej a platobnej bilancie a situácia v bankovom sektore na Slovensku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS