ČLÁNOK
Skutočná strata v IRB prevýšila odhady
20. apríla 1998

Ešte pred mesiacom sa pritom strata odhadovala na 3,06 mld. Sk. Náklady banky dosiahli podľa auditovaných výsledkov 10,52 mld. Sk a výnosy 7,27 mld. Sk. Audítorom bola spoločnosť Ernst & Young. IRB je od 19.decembra pod nútenou správou Národnej banky Slovenska (NBS). Bilančná suma IRB zaznamenala oproti roku 1996 pokles o 9,167 mld. Sk na 41,931 mld. Sk. Záväzky IRB voči iným bankám dosahovali k 31. decembru 1997 výšku 26,005 mld. Sk, čo je medziročný rast o 925 mil. Sk. Záväzky voči NBS pritom vzrástli o 6,43 mld. Sk na úroveň 22,723 mld. Sk. záväzky voči iným bankám klesli o 5,495 mld. Sk na 3,281 mld. Sk. Objem úverov, ktoré IRB poskytla klientom dosiahol ku koncu minulého roka 32,823 mld. Sk a oproti minulému roku poklesol o 3,76 mld. Sk. Záväzky IRB voči klientom dosahovali na konci minulého roka 11,915 mld. Sk, pričom na konci roku 1996 to bolo 18,795 mld. Sk. NBS vytvorila v minulom roku opravné položky na úvery v objeme 2,45 mld. Sk. Náklady na finančné činnosti banky dosiahli v minulom roku 6,163 mld. Sk, pričom výnosy boli len 5,838 mld. Sk. Stratové boli aj pokladničné a medzibankové operácie, kde náklady dosiahli 2,647 mld. Sk a výnosy len 223 mil. Sk. Banka zarobila na operáciách s klientmi, kde náklady dosiahli 1,722 mld. Sk a výnosy 3,614 mld. Sk. Pri devízových operáciách bola banka tiež mierne zisková, keď jej náklady dosiahli 1,436 mld. Sk a výnosy 1,588 mld. Sk. Prevádzkové náklady dosiahli 1,031 mld. Sk, z čoho náklady na zamestnancov boli 340 mil. Sk. Dôvodom zavedenia nútenej správy v IRB bol nedostatok likvidity a zlé hospodárske výsledky. Hlavnými akcionármi IRB sú Fond národného majetku s 34 % akcií a VSŽ Holding. Ten oficiálne vlastní 15 % akcií IRB, podľa neoficiálnych informácií však prostredníctvom rôznych spoločností kontroluje viac ako 40 % základného imania IRB.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS