ČLÁNOK
Skupina ZSNP vykázala v minulom roku stratu 1,17 mld. Sk
18. júna 1999

Skupina spoločností Závod SNP, a.s. Žiar nad Hronom vykázala za minulý rok konsolidovanú stratu 1,17 mld. Sk, z čoho strata za bežnú činnosť predstavovala 915 mil. Sk a mimoriadna strata 263 mil. Sk. Oproti roku 1997 sa tak celková strata žiarskej hlinikárne zvýšila o 42,7 %. Pre tlačovú agentúru SITA to uviedol podpredseda predstavenstva a riaditeľ pre podnikovú stratégiu ZSNP Stanislav Drgoňa.
Hospodárenie ZSNP dlhodobo negatívne ovplyvňujú náklady z finančných operácií. Strata z týchto operácií dosiahla v minulom roku 1,59 mld. Sk, pričom sa zvýšila o 23 mil. Sk. Skupina ZSNP však zaznamenala aj pokles prevádzkového zisku. Ten sa oproti roku 1997 znížil o viac ako 230 mil. Sk a dosiahol 853 mil. Sk. Pokles prevádzkového zisku spôsobila podľa S. Drgoňu potreba tvorby rezerv na náklady, rezerv na časové rozlíšenie nákladov, ako aj extrémne nízke ceny hliníka. Skupina ZSNP vyrobila v roku 1998 tovar za 10,79 mld. Sk. Pokles produkcie takmer o 400 mil. Sk spôsobilo odstavenie závodu Kysličnikáreň. Tržby za predaj vlastných výrobkov predstavovali 10,49 mld. Sk a pridaná hodnota 3,49 mld. Sk.
Zásoby skupiny ZSNP sa medziročne znížili o 240 mil. Sk a dosiahli 1,43 mld. Sk. Krátkodobé pohľadávky sa zvýšili z 2,49 mld. Sk na 2,56 mld. Sk a krátkodobé záväzky z 1,64 mld. Sk na 1,93 mld. Sk. Úvery dosiahli 9,65 mld. Sk, pričom poklesli o 340 mil. Sk. Riešenie vysokej úverovej zaťaženosti vidia ZSNP v urýchlenej reštrukturalizácii dlhov a následnej privatizácii. Základné imanie k 31. decembru 1998 predstavovalo 5,79 mld. Sk.
V tomto roku počíta skupina spoločností ZSNP so stratou 69 mil. Sk. Na negatívnom hospodárskom výsledku sa podpíše v najväčšej miere strata materskej spoločnosti vo výške 293 mil. Sk. Dcérska spoločnosť Slovalco by mala rok 1999 uzatvoriť so ziskom 189 mil. Sk a Alufinal 31 mil. Sk. V tomto roku predpokladá skupina ZSNP nárast nekonsolidovanej výroby tovaru o 6 % z 11,7 mld. Sk na 12,5 mld. Sk. Slovalco by malo svoju produkciu zvýšiť o 4 % na 8,4 mld. Sk. Dcérska spoločnosť Alufinal by mala v tomto roku vyrobiť tovar za 1,98 mld. Sk, čo oproti roku 1998 prestavuje 12-percentný nárast. Materská spoločnosť ZSNP, a.s. predpokladá z dôvodu odstavenia výroby hydroxidu hlinitého výrobu tovaru na minuloročnej úrovni.
Predmet podnikania ZSNP Žiar nad Hronom tvorí výroba hliníka v tvaroch, finálnych výrobkov z hliníka, uhlíkatých materiálov, hliníkových odliatkov, oxidov a hydroxidov hlinitých, AKV výrobkov, oceľových kanistrov, vzduchových a olejových čističov, či kolektorov a solárnych zariadení.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS