ČLÁNOK
Skupina ZSNP predpokladá v tomto roku stratu 69 mil. Sk
6. apríla 1999

Dozorná rada spoločnosti Závod Slovenského národného povstania (ZSNP), a.s. Žiar nad Hronom schválila podnikateľský plán materskej spoločnosti, ako aj celej skupiny ZSNP na tento rok. Skupina spoločností ZSNP počíta v tomto roku so stratou 69 mil. Sk. Na negatívnom hospodárskom výsledku sa podpíše v najväčšej miere strata materskej spoločnosti vo výške 293 mil. Sk. Dcérska spoločnosť Slovalco by mala rok 1999 uzatvoriť so ziskom 189 mil. Sk a Alufinal 31 mil. Sk. Pre tlačovú agentúru SITA to uviedol podpredseda predstavenstva a zároveň riaditeľ pre podnikovú stratégiu ZSNP Stanislav Drgoňa.
Do straty dostávajú podľa neho materskú firmu finančné operácie. „Záporný hospodársky výsledok z finančných operácií plánujeme na úrovni 376 mil. Sk. Z prevádzky by mala materská spoločnosť vykázať zisk 83 mil. Sk, “ vysvetlil S. Drgoňa. Z uvedeného dôvodu rokuje v súčasnosti ZSNP s bankami o reštrukturalizácii úverového portfólia. Za rozhodujúcu položku finančnej straty pritom podpredseda predstavenstva ZSNP označil úroky z úverov na efektívnu modernizáciu ZSNP. „Ak sa nám podarí reštrukturalizácia, pristúpime v polroku k úprave podnikateľského plánu,“ poznamenal.
V tomto roku predpokladá skupina ZSNP nárast výroby tovaru o 6 % z 11,7 mld. Sk na 12,5 mld. Sk. Slovalco by malo svoju produkciu zvýšiť o 4 % na 8,4 mld. Sk. Dcérska spoločnosť Alufinal by mala v tomto roku vyrobiť tovar za 1,98 mld. Sk, čo oproti roku 1998 prestavuje 12-percentný nárast. Materská spoločnosť ZSNP, a.s. predpokladá z dôvodu odstavenia výroby hydroxidu hlinitého výrobu tovaru na minuloročnej úrovni.
V tomto roku by mala skupina ZSNP preinvestovať 415 mil. Sk, pričom v minulom roku to bolo 532 mil. Sk. Materská spoločnosť ZSNP vynaloží na investície 185 mil. Sk na rozvoj výroby pre automobilový priemysel. „Vychádzame z predpokladu, že investície bude financovať ZSNP. V prípade úspešných rokovaní o založení spoločných podnikov so zahraničnými partnermi sa investície ešte zvýšia,“ dodal S. Drgoňa.
Predmet podnikania ZSNP Žiar nad Hronom tvorí výroba hliníka v tvaroch, finálnych výrobkov z hliníka, uhlíkatých materiálov, hliníkových odliatkov, oxidov a hydroxidov hlinitých, AKV výrobkov, oceľových kanistrov, vzduchových a olejových čističov, či kolektorov a solárnych zariadení.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 8. 2022

USD 1,020 0,009
CZK 24,460 0,080
GBP 0,844 0,003
HUF 398,600 6,300
CAD 1,317 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS