ČLÁNOK
Skupina Závodu SNP v Žiari nad Hronom, ktorá okrem materskej a.s. ZSNP vlani združovala ďalších 10 firiem, zaznamenala za r. 1996 výrobu v objeme 9,63 mld Sk (v r. 1995 to bolo 7,25 mld), tržby 9,26 mld (5,75 mld) a stratu 238 mil. (zisk 107 mil.).
22. augusta 1997

Skupina Závodu SNP v Žiari nad Hronom, ktorá okrem materskej a.s. ZSNP vlani združovala ďalších 10 firiem, zaznamenala za r. 1996 výrobu v objeme 9,63 mld Sk (v r. 1995 to bolo 7,25 mld), tržby 9,26 mld (5,75 mld) a stratu 238 mil. (zisk 107 mil.). Skupina ZSNP predpokladá, že v t.r. dosiahne kladný hospodársky výsledok vo výške 507 mil. Sk. Vlani sa skončila výroba v starej, neekolgickej elektrolýze. Nová v Slovalcu vyrobila 111.447 ton hliníka, čo bolo o 3000 ton viac ako projektovaná kapacita. V t.r. sa ráta s obmedzením výroby v kysličnikárni a naopak sa pripravujú nové projekty ďalšieho rozšírenia Slovalca, likvidácie autovrakov, a využitia geotermálnej energie. Predovšetkým však musí ZSNP, a.s., v nadchádzajúcich rokoch prekonať nesúlad medzi kumulujúcimi sa splátkami úverov na uskutočnenú modernizáciu a len postupne rastúcimi ziskami.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS