ČLÁNOK
Skupina Stredoslovenské energetické strojárne, a.s., Tlmače dosiahla v minulom roku konsolidovaný zisk 82,6 mil. Sk
5. apríla 1998

Skupina Stredoslovenské energetické strojárne, a.s., Tlmače dosiahla v minulom roku konsolidovaný zisk 82,6 mil. Sk. V porovnaní s rokmi 1995 a 1996, kedy spoločnosť zaznamenala stratu 659 mil. Sk a 431 mil. Sk, to znamená návrat k ziskovosti. Obrat skupiny dosiahol zhruba 5,26 mld. Sk, z čoho vlastné výrobky tvorili 1,9 mld. Sk. V porovnaní s rokom 1996 to predstavuje rast obratu o 1,6 mld. Sk. Vyplýva to z informácií, ktoré agentúre SITA poskytla redakcia firemného časopisu Slovenská brána. Asi 64% produkcie spoločnosti tvorí výroba kotlov ako napr. parných, teplovodných, fluidných, balených a kotlov na odpadné teplo. SES dodala počas svojej existencie viac ako 350 kotlov do 26 štátov sveta. Firma tiež zabezpečuje okrem iného aj výrobu zariadení pre kondenzáciu a regeneráciu vody, ohrievačov vody, tepelných výmenníkov, oceľových konštrukcií a zásobníkov. Ekologický program je orientovaný na zariadenia na zníženie emisií SO2 a NOx, biologické čistiarne odpadových vôd, spaľovne odpadov a zariadenia pre vodnú energetiku. Okrem toho majú SES Tlmače vo svojom výrobno-dodávateľskom programe aj výrobu zariadení pre plynárenský, chemický, petrochemický priemysel a ťažké strojárstvo. V tomto roku si firma pripomína 47. výročie výroby kotlov v Tlmačoch. Pri príležitosti spomínaného výročia je dnešný deň firemným dňom SES. Jeho súčasťou je slávnostné otvorenie zváračskej školy. Rekonštrukcia školy trvala štyri mesiace a celkové náklady dosiahli takmer 14 mil. Sk. SES, a.s., Tlmače vznikli v roku 1992. Asi 72% akcií vlastnia inštitucionálni akcionári a zvyšok individuálni akcionári. Základné imanie firmy predstavuje 1,565 mld. Sk. V súčasnosti má na Slovensku 11 dcérskych spoločností. Obchodno-technické zastúpenie firmy sa nachádza v ČR, Poľsku, Maďarsku, Juhoslávii a na Kube. Toho roku by mali otvoriť ďalšie zastúpenia v Číne a na Ukrajine. SES Tlmače zamestnávajú 4 400 pracovníkov. Ich priemerná mzda dosiahla vlani 10 634 Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 5. 2024

USD 1,085 0,002
CZK 24,738 0,010
GBP 0,852 0,000
HUF 387,080 0,970
CAD 1,483 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS