ČLÁNOK
Skupina spoločností ZSNP Žiar nad Hronom, ktorú tvoria ZSNP, a.s., a jej dcérske spoločnosti, vykázala za minulý rok stratu 487 mil. Sk, čo je oproti roku 1996 zvýšenie straty o 485 mil. Sk.
13. mája 1998

Skupina spoločností ZSNP Žiar nad Hronom, ktorú tvoria ZSNP, a.s., a jej dcérske spoločnosti, vykázala za minulý rok stratu 487 mil. Sk, čo je oproti roku 1996 zvýšenie straty o 485 mil. Sk. V tomto roku počíta spoločnosť so ziskom 426 mil. Sk. „Hospodárske výsledky ZSNP v roku 1997 nenaplnili očakávania a plány spoločnosti. Dôvodom bol predovšetkým prepad cien hliníka na svetových trhoch. V roku 1998 však očakávame pozitívny rast všetkých významných finančných ukazovateľov,“ povedal pre tlačovú agentúru SITA generálny riaditeľ ZSNP, a.s. Žiar nad Hronom Jozef Pittner. Tržby ZSNP Žiar nad Hronom dosiahli v minulom roku 15,8 mld. Sk, pričom s rovnakým objemom počíta spoločnosť aj v tomto roku. Oproti roku 1996 však ide o zvýšenie tržieb zhruba o 3,8 mld. Sk. V roku 1997 exportovala skupina spoločností ZSNP tovar za 8,7 mld. Sk. Export sa tak na tržbách podieľal 54,9 %. V roku 1998 plánuje ZSNP exportovať tovar za 8,9 mld. Sk. Najvýznamnejšími obchodnými partnermi sú podľa J. Pittnera Spolková republika Nemecko, Rakúsko a Taliansko. „V súvislosti s finalizáciou výroby hliníka a zameraním viacerých dodávok pre koncern Volkswagen bude význam nemeckej ekonomiky pre ZSNP rásť,“ dodal. Na slovenskom trhu ostáva podľa neho iba zhruba 15 % finalizovaného hliníka. I preto je podľa jeho slov zámerom ZSNP zvyšovať podiel domácej spotreby. ZSNP vyrobili v minulom roku tovar za 12,3 mld. Sk, čo predstavuje oproti roku 1996 nárast o 1,8 mld. Sk. Z komoditného hľadiska hrajú najvýznamnejšiu úlohu zliatinové čapy a alumíniové zliatiny. V tomto roku plánujú ZSNP vyrobiť tovar za 12,5 mld. Sk, čo je oproti minulému roku viac o takmer 270 mil. Sk. Predmet podnikania ZSNP, a.s. Žiar nad Hronom tvorí hliník v tvaroch, finálne výrobky z hliníka, uhlíkaté materiály, hliníkové odliatky, oxidy a hydroxidy hlinité, AKV výrobky, oceľové kanistre, vzduchové a olejové čističe, či kolektory a solárne zariadenia. Skupina spoločností ZSNP Žiar nad Hronom, ktorú tvoria ZSNP a.s. a jej dcérske spoločnosti, dosiahla v prvom štvrťroku 1998 zisk 156 mil. Sk. Tržby za uvedené obdobie predstavovali 3,7 mld. Sk. Skupina spoločností ZSNP vyexportovala v prvom štvrťroku tohto roka tovar za 2,2 mld. Sk. Podiel exportu na tržbách tak tvoril 60,5 %. Tlačovú agentúru SITA o tom informoval generálny riaditeľ ZSNP, a.s. Žiar nad Hronom Jozef Pittner. Za prvý štvrťrok vyrobila skupina spoločností ZSNP tovar za 2,9 mld. Sk, pričom 1,5 mld. Sk sa na tejto výrobe podieľali zliatinové čapy. Štvrťročné výsledky hospodárenia hodnotí J. Pittner pozitívne, pričom podľa neho presahujú plánované hodnoty, aj hodnoty za rovnaké obdobie minulého roka.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS