ČLÁNOK
Skupina spoločností ZSNP, ktorú tvoria ZSNP a.s. a jej dcérske spoločnosti vykázala za deväť mesiacov tohto roka nekonsolidovaný zisk pred zdanením 166 mil. Sk.
14. novembra 1997

Skupina spoločností ZSNP, ktorú tvoria ZSNP a.s. a jej dcérske spoločnosti vykázala za deväť mesiacov tohto roka nekonsolidovaný zisk pred zdanením 166 mil. Sk. Za rovnaké obdobie minulého roka bol zisk skupiny 157 mil. Sk. Na zisku skupiny spoločností ZSNP sa v rozhodujúcom rozsahu podielali predovšetkým výsledky spoločnosti Slovalco a.s. Táto spoločnosť dosiahla za 1. polrok zisk zhruba 300 mil. Sk. Objem predaja skupiny dosiahol za deväť mesiacov 8,051 mld. Sk, z čoho hodnota vývozu predstavovala 6,217 mld. Sk. Hlavným exportným tovarom sú hliníkové polotovary z produkcie Slovalco a.s. Do krajín OECD exportovala tovar v hodnote 5,449 mld. Sk, pričom do Európskej únie smerovala produkcia v hodnote 3,588 mld. Sk a do krajín CEFTA 1,190 mld. Sk. Skupina realizovala výnosy v objeme 11,634 mld. Sk. Náklady predstavovali 11,468 mld. Sk. Pre agentúru to dnes povedal riaditeľ pre financie spoločnosti ZSNP, a.s., Žiar nad Hronom Tibor Brašeň. Ako T. Brašeň uviedol, očakávané výsledky výsledky skupiny spoločností ZSNP búdú v tomto roku oproti plánovaným ovplyvnené hlavne neplánovanou vyššou stratou z odstavenia tzv. červenej časti kysličnikárne ZSNP a.s. a tvorbou rezerv na generálnu opravu v dcérskej spoločnosti Slovalco a.s. Podľa slov T. Brašeňa zavedenie dovoznej prirážky spôsobilo pre skupinu spoločností ZSNP k 30. septembru dodatočné náklady 14,1 mil. Sk. Z tejto sumy požiadajú v zmysle usmernenia Ministerstva financií č. 16078/97 – 64 z 26. augusta 1997 o vrátenie 9,9 mil. Sk. Na margo investičných aktivít T. Brašeň povedal, že sa pripravuje rozšírenie výrobných kapacít v akciovej spoločnosti Slovalco a modernizácia a zvýšenie kapacity závodu Zlieváreň ZSNP a.s.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS