ČLÁNOK
Skupina spoločností okolo Závodu SNP (ZSNP), a.s., Žiar nad Hronom vyrobila za desať mesiacov tohto roka tovar za 9,09 mld. Sk.
19. decembra 1997

Skupina spoločností okolo Závodu SNP (ZSNP), a.s., Žiar nad Hronom vyrobila za desať mesiacov tohto roka tovar za 9,09 mld. Sk. Celá skupina dosiahla v tomto období zisk 150,124 mil. Sk. Agentúru SITA o tom informovala Marta Žabková, poverená stykom s verejnosťou. Najúspešnejšou dcérskou spoločnosťou je Slovalco, a.s., ktorá za desať mesiacov roku 1997 vytvorila zisk 400 mil. Sk. Na opačnej strane pretrvávajúce problémy v Sandriku, a.s., Dolné Hámre sa podpísali na strate ďalšej dcérskej spoločnosti vo výške 56,9 mil. Sk. Z obchodného hľadiska sú pre ZSNP rozhodujúce krajiny CEFTA. S ponukou výrobného sortimentu sa spoločnosť uplatňuje aj na trhoch „arabského sveta“ a Číny, pričom export presiahol 80 % z celkovej produkcie. K aktuálnym problémom, ktoré majú vplyv na hospodársky výsledok, sú kurzové zmeny. Zmeny v pomere medzi kurzom USD a DM spôsobili zdraženie nákupov v dolárovej oblasti a zníženie tržieb, ktoré sa realizujú v markovej oblasti. Aj zavedenie dovoznej prirášky a colných opatrení neúmerne zdražilo materiálové i ostatné vstupy. Negatívne to ovplyvnilo efektívnosť a plynulosť výroby a následne skomplikovalo export kvôli strate konkurencieschopnosti. Do skupiny spločností, ktoré zastrešuje Závod SNP patrí okrem Sandriku a Slovalca napríklad aj Alufinal, a.s., a Sloval. Hlavným exportným tovarom sú hliníkové polotovary z produkcie Slovalca. V skupine spoločností ZSNP bolo ku koncu novembra zamestnaných 6 235 zamestnancov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

2. 10. 2023

USD 1,053 0,006
CZK 24,460 0,121
GBP 0,866 0,002
HUF 388,600 0,900
CAD 1,434 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS