ČLÁNOK
Skupina spoločností okolo Závodu SNP (ZSNP), a.s., Žiar nad Hronom plánuje v roku 1997 vyrobiť produkty v hodnote 11 mld. Sk.
29. decembra 1997

Skupina spoločností okolo Závodu SNP (ZSNP), a.s., Žiar nad Hronom plánuje v roku 1997 vyrobiť produkty v hodnote 11 mld. Sk. Znamená to, že ZSNP spolu s dcérskymi spoločnostiami prekročí plánovaný objem výroby o 800 mil. Sk. Predpokladaná výška zisku skupiny spoločností by mala celoročne dosiahnuť 200 mil. Sk. Agentúru SITA o tom informovala Marta Žabková, poverená pre styk s verejnosťou. Spoločnosť začala v roku 1997 formovať závod Sloval ako producenta sekundárnych zliatin pre naväzujúce výroby. Doteraz však jeho činnosť negatívne ovplyvňujú nedoriešené vstupy z pohľadu cenovej úrovne a využívanie kapacít. Ďalšia dcérska spoločnosť Alufinal zaviedla výrobu nových produktov, ku ktorým patria profily, plastové tuby, obklady a rozšírila ponuku stavebného systému na báze hliníkových profilov. Za prioritné strategické ciele skupiny spoločností ZSNP patria rozvoj výroby hliníka v Slovalcu a z toho vychádzajúca výroba vysokokvalitných polotovarov, rozvoj finalizácie uskutočňovaný v dcérskych spoločnostiach Alufinal, Zlieváreň a Thermosolare. Doplnkové výroby by mali viesť k optimálnemu využívaniu disponibilných kapacít a k rozloženiu podnikateľského rizika. Do skupiny spločností, ktoré zastrešuje Závod SNP patrí okrem Alufinal a Sloval napríklad aj Sandrik,a.s., Hlavným exportným tovarom sú hliníkové polotovary z produkcie Slovalca. V skupine spoločností ZSNP bolo ku koncu novembra zamestnaných 6 235 zamestnancov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 5. 2024

USD 1,085 0,002
CZK 24,738 0,010
GBP 0,852 0,000
HUF 387,080 0,970
CAD 1,483 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS