ČLÁNOK
Skupina Slovnaft za minulý rok s čistým ziskom 3,2 mld. Sk
15. februára 2002

Skupina Slovnaft dosiahla v uplynulom roku čistý zisk 3,195 mld. Sk, čo predstavuje jeho medziročné zvýšenie o 28 % z 2,489 mld. Sk. Výsledky, ktoré Slovnaft vo štvrtok zverejnil, sú predbežné, neauditované, konsolidované a v súlade s medzinárodnými účtovnými štandardmi (IAS). Zisk na akciu sa zvýšil zo 145,7 Sk na 154,9 Sk. „V pozadí týchto dobrých výsledkov boli dobré trhové podmienky v období prvého polroka, efekty vyplývajúce zo synergie s maďarskou spoločnosťou MOL, ako aj vnútorné zlepšenie efektivity,“ uvádza sa vo vyhlásení spoločnosti. Naopak, nepriaznivý vplyv na hospodárenie spoločnosti mali neočakávané odstávky hlavných výrobných jednotiek počas tretieho a štvrtého kvartálu a prudké zníženie rafinérskej marže po teroristických útokoch na USA 11. septembra.

Skupina Slovnaft zaznamenala v roku 2001 zisk pred započítaním úrokov, daní, odpisov a amortizácie (EBITDA) 11,373 mld. Sk, čo zaostáva o 3,5 % za výsledkami predchádzajúceho roka. Čisté výnosy z predaja sa medziročne znížili o 4 % na 71,291 mld. Sk, celkové výnosy však dosiahli 75 mld. Sk oproti predchádzajúcim 74,7 mld. Sk predovšetkým z dôvodu vyšších ostatných prevádzkových výnosov. Prevádzkový zisk spoločnosti klesol o 3 % na 7,841 mld. Sk. Výrazný nárast, až o 63 % však zaznamenal čistý zisk pred započítaním mimoriadnych položiek, ktorý dosiahol 4,395 mld. Sk.

V oblasti rafinérskych výrobkov klesli výkony skupiny z 53,3 mld. Sk na 52,6 mld. Sk, v oblasti petrochemických výrobkov to bolo zníženie z 13,6 mld. Sk na 12,9 mld. Sk. Koncom roka 2001 mal Slovnaft v oblasti benzínov sumárny trhový podiel 78 % a v oblasti nafty 86 %. Trhový maloobchodný podiel Slovnaftu v SR predstavuje v oblasti benzínov 37,5 % a v oblasti nafty 24,3 %.

Celkový predaj Slovnaftu dosiahol v minulom roku 65,579 mld. Sk, z toho predaj v SR predstavoval 19,864 mld. Sk. Celkový predaj klesol o necelých 8 %, pričom predaj na domácom trhu sa znížil takmer o 14 %. Spoločnosť vyviezla v roku 2001 tovar v hodnote 45,716 mld. Sk. Hlavným exportným teritóriom Slovnaftu naďalej zostáva ČR, kde export vzrástol o 5 % na 19,008 mld. Sk. Vývoz do Poľska sa zvýšil o 58 % na 5,575 mld. Sk. Export do ostatných krajín klesol o pätinu na 21,133 mld. Sk.

V uplynulom roku spracovala skupina Slovnaft 5 395 kiloton ropy, rok predtým to bolo 5 320 kiloton. Celkovo predal Slovnaft 4 850 kiloton ropných výrobkov, a medziročne tak zvýšil predaj o 0,7 %. Rast o 7,5 % sa dosiahol v oblasti exportu, keď Slovnaft vyviezol 3 553 kiloton rafinérskych výrobkov. Naopak, predaj na domácom trhu klesol o 14,2 % na 1297 kiloton.

Skupina Slovnaft prevádzkovala v minulom roku 315 čerpacích staníc. Objem maloobchodného predaja benzínov vzrástol medziročne o 0,5 % a nafty o 17,9 %. V ČR prevádzkuje Slovnaft 40 čerpacích staníc, v Poľsku sú to iba tri čerpacie stanice.

Skupinu Slovnaft tvoria spoločnosti Slovnaft, a.s., Slovnaft Trade, Slovnaft Moravia, Slovnaft CS, Benzinol, a.s. a Slovnaft Polska. K ultimu minulého roka vlastnil 36,2 % akcií Slovnaftu maďarský MOL, 28,7-percentným akcionárom bola Slovintegra, a.s., 8,4 % kontrolovala The Bank of New York a 4,3 % ovládala Všeobecná úverová banka, a.s. Slovbena, a.s. vlastnila 2,9 %, Istrobanka, a.s. 2,5 %, Poštová banka, a.s. 1,8 % a Banka Slovakia, a.s. 1,7 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS