ČLÁNOK
Skupina Slovakofarmy preinvestovala vlani pol miliardy
24. júna 1999

Investície skupiny najväčšieho slovenského výrobcu liečiv Slovakofarmy, a.s., Hlohovec dosiahli vlani vrátane lízingu 499 mil. Sk. Ďalších 143,8 mil. Sk vynaložila spoločnosť na výskum. Rozhodujúca časť investícií smerovala do výrobnej sféry na zabezpečenie Správnej výrobnej praxe (SVP), na ktoré Slovakofarma vynaložila 304,3 mil. Sk. Do ekologických projektov investovala 90 mil. Sk a na vybudovanie elektronických komunikačných sietí a zabezpečovacích zariadení smerovalo 52 mil. Sk. Nehmotné investície predstavovali 26,6 mil. Sk. Ako pre agentúru SITA povedal generálny riaditeľ Slovakofarmy Ondrej Gattnar, tohtoročné investície by mali predstavovať rádovo 300 mil. Sk, ďalších 150 mil. Sk by malo ísť na lízingové splátky.
Aj v tomto roku sa Slovakofarma sústredí na zvyšovanie úrovne technológií, na zabezpečenie SVP a na ekologické projekty. Vlani medzi rozhodujúce investičné akcie vo výrobe patrilo rozšírenie výroby Pentoxifylínu, rozdelenie adjustácie tabliet, rekonštrukcia priestorov pre Coater a investície do strojového a prístrojového vybavenia. V rámci ekologických projektov dokončila Slovakofarma budovanie skladovacích kapacít pre stáčanie kvapalín z autocisterien, zrealizovala výmenu rýchloreaktorov v biologickej čističke odpadových vôd (ČOV) a zrekultivovala skládku v lokalite Soroš. Postupne prebieha i prestavba tepelnej energetiky vo výrobnom závode a znižovanie únikov exhalátov. V januári 1998 získala Slovakofarma environmentálny certifikát podľa ISO 14 001 od nórskej certifikačnej firmy Det Norske Veritas.
Slovakofarma dosiahla za prvý štvrťrok tohto roku medziročný nárast nekonsolidovaných tržieb o 211 mil. Sk, čo znamená rast takmer o 23 %, a vyše 17-percentný nárast zisku. Vlani vykázala podľa medzinárodných účtovných štandardov konsolidovaný čistý zisk 227 mil. Sk pri tržbách za 5,361 mld. Sk. Hospodárenie podniku ovplyvnila najmä kríza na ruskom a ukrajinskom trhu, ktorá pripravila podnik o 300 mil. Sk tržieb. Slovakofarma exportuje zhruba 70 % produkcie.
Slovakofarma sa zameriava sa najmä na generické liečivá. Okrem troch firiem v ČR vlastní päť zahraničných dcér v Nemecku, Poľsku, Maďarsku, Bulharsku, a na Ukrajine. Na Slovensku je rozhodujúcim akcionárom vo VULM (predtým Výskumný ústav liečív Modra), významný podiel má v Mestskej ČOV Hlohovec a vo Vzájomnej životnej poisťovni. Ku koncu minulého roku pracovalo v materskej spoločnosti 2011 pracovníkov, tohto roku plánuje znížiť zamestnanosť asi o 250 pracovníkov. Základné imanie spoločnosti je 1,75 mld. Sk. Majoritným akcionárom je S.L. Pharma Holding GmbH Wien.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS