ČLÁNOK
Skupina SES Tlmače s polročným ziskom 52,9 mil. Sk
24. augusta 1999

Skupina spoločností Slovenských energetických strojární (SES), a.s., Tlmače uzatvorila prvý polrok tohto roka s hrubým ziskom vo výške 52,9 mil. Sk. Celkové výnosy dosiahli 3,627 mld. Sk a náklady 3,574 mld. Sk. Agentúru SITA o tom informovala Scarlet Rafajdusová z agentúry Media In.
Tržby z realizácie vlastnej výroby po zohľadnení vnútroskupinových vzťahov predstavovali 991 mil. Sk, čím boli splnené plánované hodnoty takmer vo všetkých rozhodujúcich spoločnostiach. Významnú zložku výnosov tvorili tržby za dodávky obchodného tovaru v hodnote 1,419 mld. Sk. Podiel vývozu na celkovom odbyte predstavoval 25 %. V druhom polroku sa predpokladá jeho zvýšenie v dôsledku uzatvorenia kontraktov s energetickými podnikmi v Maďarsku (Debrecín, Mátra, Tisza), ČR (Zlín, Vřesová) a na Kube (Nuevitas). Zoskupenie zamestnávalo 3 994 pracovníkov a ich priemerný zárobok dosiahol 11 315 Sk.
Skupina uzatvorila rok 1998 s čistým ziskom vo výške 55,741 mil. Sk pri celkových výnosoch 8,57 mld. Sk a nákladoch 8,514 mld. Sk. Tržby dosiahli 3,312 mld. Sk. Samotná akciová spoločnosť SES Tlmače dosiahla hrubý zisk 72,4 mil. Sk. V roku 1997 predstavoval konsolidovaný hospodársky výsledok skupiny zisk vo výške 79,667 mil. Sk. Výnosy vtedy dosiahli 4,478 mld. Sk a náklady 4,398 mld. Sk.
Skupinu podnikov SES Tlmače tvorí 12 dcérskych spoločností. Ich zakladateľom je SES, a.s., ktorá bola do roku 1992 súčasťou koncernu Škoda Plzeň. Podnik realizuje výrobu, opravy a rekonštrukcie energetických zariadení najmä pre elektrárne, presadil sa tiež v oblasti fluidných kotlov používaných v paroplynových cykloch a kogeneračných jednotkách. Okrem toho zabezpečuje dodávky zariadení pre chemický, petrochemický a plynárenský priemysel. Materská spoločnosť SES Tlmače ukončila prvý polrok s nekonsolidovaným ziskom vo výške 31,485 mil. Sk, čo predstavuje rast oproti minulému roku o 28,2 %. Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb vzrástli o 15,6 % a dosiahli tak 1,95 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS