ČLÁNOK
Skupina podnikov ZSNP predbežne v zisku 86 mil. Sk
15. marca 2000

Skupina podnikov ZSNP podľa predbežných údajov zlepšila v minulom roku hospodársky výsledok o 1,21 mld. Sk a vykázala hrubý zisk 86 mil. Sk, čo bolo o 155 mil. Sk lepšie, ako predpokladal plán. Výroba sa zvýšila o 1,7 mld. Sk a predaj o 1,4 mld. Sk. Materská firma Závody SNP, a.s., znížila produkciu o 390 mil. Sk a skončila zhruba podľa plánu so stratou 290 mil. Sk, čo je v porovnaní s rokom 1998 zlepšenie o 615 mil. Sk. Predbežné nekonsolidované výsledky dnes SITA poskytol finančný riaditeľ ZSNP, a.s., Tibor Brašeň.
Na výsledku sa odzrkadlilo úspešné hospodárenie Slovalca, ktoré profitovalo zo zvýšenia cien primárneho hliníka a dopadu kurzu SKK/USD, stabilizácia a zlepšenie výsledkov Alufinalu v druhom polroku a reštrukturalizácia materskej firmy. Materská ZSNP napriek tomu, že odstavila kysličnikáreň a znížila výrobu anód, tzn. v obidvoch prípadoch exportné produkcie, vynahradila tento prepad rozvojom výroby odliatkov, ktoré obsahujú podstatne vyššiu pridanú hodnotu. Export skupiny vzrástol o 650 mil. na 9,3 mld. Sk.
Skupina v minulom roku investovala 526 mil. Sk, z toho 217 mil. Sk v rámci materskej spoločnosti. Počet pracovníkov v skupine sa znížil o 377 a klesol tak pod 5 000, v samotnej materskej spoločnosti o 170 ľudí na 2 521 osôb. Tendencia poklesu bude pokračovať, v duchu nastúpenej „hliníkovej cesty“, avšak predovšetkým pôjde o delimitáciu niektorých prevádzok a služieb mimo skupinu, ako napr. Sandriku, stravovania, zdravotníckych služieb a podobne. Priemerné mzdy v minulom roku v skupine vzrástli o 7,2 percenta.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

5. 8. 2022

USD 1,023 0,005
CZK 24,581 0,078
GBP 0,843 0,000
HUF 393,780 2,200
CAD 1,319 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS