ČLÁNOK
Skupina podnikov Nafta začala proces reštrukturalizácie
24. júla 2003

Skupina podnikov Nafta plánuje v súvislosti s reštrukturalizáciou odčleniť z aktivít skupiny všetky činnosti nesúvisiace s podzemným skladovaním zemného plynu a prieskumom a ťažbou uhľovodíkov. Z tohto dôvodu by sa mali postupne zlúčiť viaceré jej spoločnosti. Agentúru SITA o tom informovalo vedenie podniku. Nafta, a.s., ako nástupnícka spoločnosť, bude po zlúčení s Naftou Gas, a.s. zameraná na skladovanie zemného plynu, ako aj činnosti súvisiace s prieskumom a ťažbou uhľovodíkov, ktoré sa do nej začlenia z firiem Nafta Záhorie, a.s. a Nafta Východ, a.s. Spojením týchto dvoch spoločností by mala vzniknúť nová firma pod názvom Slovenská vrtná spoločnosť, a.s. Tá bude vykonávať všetky činnosti zamerané na vrtbu a podzemné opravy sond. V záverečnej fáze reštrukturalizácie sa Slovenská vrtná spoločnosť, ako aj Nafta Stroj odpredá tretím stranám. Reštrukturalizácia skupiny podnikov Nafta, ktorá sa uskutočňuje od začiatku tohto roka, by mala zvýšiť podľa predstaviteľov spoločnosti jej šance uspieť na budúcom liberalizovanom trhu.

Skupina Nafta, a.s., dosiahla podľa medzinárodných štandardov vykazovania (IFRS) v minulom roku konsolidovaný zisk po zdanení 240 mil. Sk, čo predstavuje pokles o 65 % z úrovne 685 mil. Sk zaznamenanej v roku 2001. Konsolidovaný zisk skupiny pred zdanením vlani klesol medziročne o 68 % na 297 mil. Sk. Celkové výnosy skupiny sa pritom v minulom roku medziročne zvýšili o 327 mil. Sk na 3,762 mld. Sk.

Akciová spoločnosť Nafta vznikla zápisom do Obchodného registra v roku 1992. Majoritným, 56-percentným, akcionárom Nafty je Slovenský plynárenský priemysel. Druhým kľúčovým spoluvlastníkom Nafty približne so 40-percentným podielom je nemecký koncern RWE Gas, ktorý previedol svoj podiel na holandskú dcérsku spoločnosť RWE Gas International B.V.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 9. 2020

USD 1,167 0,004
CZK 27,133 0,026
GBP 0,905 0,008
HUF 364,120 0,960
CAD 1,562 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS