ČLÁNOK
Skupina Nafty bude naďalej znižovať počet zamestnancov
1. augusta 2000

Počet zamestnancov skupiny firiem okolo spoločnosti Nafta, a.s., Gbely poklesol od roku 1997 do konca minulého roka o 808 osôb. V súčasnosti pracuje v týchto podnikoch 1 798 ľudí, prebiehajúca reštrukturalizácia sa však odrazí na ich ďalšom úbytku. Na tlačovej konferencii to povedal predseda predstavenstva Nafty Ján Holčík, ktorý je dočasne poverený výkonom funkcie generálneho riaditeľa.
Reštrukturalizácia skupiny bude podľa jeho slov znamenať ukončenie činnosti viacerých dcérskych spoločností, ktorých podnikanie priamo nesúvisí s hlavnou aktivitou Nafty, čiže so skladovaním zemného plynu. Plán reštrukturalizácie počíta tiež so začlenením niektorých dcér do materskej spoločnosti. V roku 1997 bolo v organizačnej štruktúre Nafty päť závodov. V súčasnosti eviduje Nafta 25 firiem s kapitálovou účasťou, do ktorých investovala spolu 3,39 mld. Sk. Za nevýhodné považuje Holčík hlavne vyčlenenie obchodných aktivít so skladovaným plynom do akciovej spoločnosti Nafta Trade. Cieľom vedenia i vlastníkov je preto spätné zlúčenie Nafty Trade s materskou firmou.
Najväčším akcionárom Nafty je Slovenský plynárenský priemysel, š.p. (SPP), ktorý kontroluje 55,9 % základného imania. V júni došlo k zvýšeniu podielu J&T Banky, ktorá patrí do skupiny J&T Finance Group na 10,18 %. Stalo sa tak po odkúpení akcií od Chase Nominees Limited, ktorej ostalo 4,77 %. Všeobecná úverová banka, a.s. dnes kontroluje 7 % základného imania Nafty. Zmeny v akcionárskej štruktúre povedú podľa riaditeľa akvizícií a kapitálových investícií SPP Juraja Horvátha k vstupu strategického investora do spoločnosti. SPP si v Nafte ponechá majoritný podiel.
Konsolidovaná strata skupiny firiem okolo Nafty predstavuje za minulý rok takmer 2,109 mld. Sk, rok predtým to bolo 241,489 mil. Sk. Minuloročné výsledky boli najhoršie v histórii spoločnosti, ktorej hrozil v decembri cross-default. Finančnú situáciu pomohol vyriešiť kapitálový vstup SPP, ktorý s Naftou uzatvoril jednoročnú zmluvu na skladovanie 1,2 mld. metrov kubických (m3) zemného plynu. Spoločnosť získala v tomto roku päťročný úver vo výške 50 mil. USD na finančnú reštrukturalizáciu starého úverového portfólia.
Nafta okrem toho emituje dlhopisy v objeme 600 mil. Sk, ktoré chce využiť na zintenzívnenie investičnej výstavby zásobníkov zemného plynu Láb I-III. Celkový objem investícií by mal v tomto roku predstavovať 334 mil. Sk, v budúcom roku by sa mal zvýšiť na 1,4 mld. Sk. Celková skladovacia kapacita v SR predstavuje 1,7 mld. m3 zemného plynu. Európa dnes disponuje prebytkom skladovacích kapacít, k ich zvyšovaniu na území Slovenska tak v dohľadnej dobe pravdepodobne nedôjde. Investície budú smerovať hlavne do zvýšenia flexibility zatláčania a ťažby plynu v existujúcich zásobníkoch a do rozvoja prieskumnej geológie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 10. 2023

USD 1,047 0,006
CZK 24,494 0,034
GBP 0,868 0,001
HUF 386,730 1,870
CAD 1,437 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS