ČLÁNOK
Skupina ČSOB s prevádzkovým ziskom 2,9 mld. Kč
12. septembra 2000

Československá obchodná banka (ČSOB), a.s. dosiahla v prvom polroku podľa konsolidovaných hospodárskych výsledkov zisk z prevádzkovej činnosti takmer 2,9 mld. Kč, čo v medziročnom porovnaní znamená nárast o 5 %. Dosiahnutý zisk tak trvale patrí k najvyšším medzi bankami v Českej republike. Vzhľadom na obozretnú tvorbu opravných položiek zostal čistý zisk na úrovni predchádzajúceho porovnateľného obdobia. Informoval o tom hovorca ČSOB Jan Stolár.

V polovici júna tohto roku kúpila ČSOB aktíva aj pasíva skrachovanej IPB a stala sa tak vedúcim bankovým domom na trhu. Bilančná suma skupiny ČSOB v priebehu prvého polroka vzrástla o 8 % a bilančná suma spojenej banky ČSOB a IPB predstavovala v deň fúzie 356 mld. Kč.

Počas šesťmesačného obdobia narástli klientske vklady o 13 % a banka si zachovala silnú likvidnú pozíciu. Jej kapitálová sila sa nezmenila ani po odkúpení skrachovanej Investičnej a poštovej banky (IPB). Čistý úrokový výnos rástol v prvom polroku napriek ďalšiemu poklesu úrokového rozpätia v dôsledku silného konkurenčného prostredia, poklesu úrokových sadzieb a alokácie nových vkladov na finančných trhoch alebo do reverzných repo operácií českej centrálnej banky. Rovnako rástli výnosy ČSOB z poplatkov vďaka zahraničným hladkým platbám a operáciám s cennými papiermi.

Výrazný bol prínos spoločností z finančnej skupiny ČSOB k zvýšeniu neúrokových výnosov, najmä zo spoločnosti OB Leasing. Lízingová spoločnosť za šesť mesiacov vyprodukovala čistý zisk 266 mil. Kč, čo znamená až 82-percentný nárast oproti prvému polroku 1999. Výsledok dosiahla firma predovšetkým zvýšením objemu lízingových zmlúv o 1,8 mld. Kč, teda o 13 %. Náklady spoločnosti vzrástli medziročne najmä v dôsledku vyšších personálnych nákladov, otváraniu nových pobočiek ako aj v dôsledku výdavkom na podporu informačných technológií a vybavenia.

Rentabilita priemerného vlastného imania ČSOB dosiahla v prvom polroku 9,3 % v porovnaní s 9,6-percentnou úrovňou v roku 1999. Pomer nákladov a výnosov zostal počas šiestich mesiacov roka relatívne nízky na úrovni 52,6 %, keď v rovnakom období minulého roka táto hodnota predstavovala 51,7 %.

V júli potvrdila ratingová agentúra Standard & Poor´s investičný stupeň ratingu ČSOB. Ratingy pridelené agentúrou Moody´s sú na úrovni ratingu suverénneho rizika ČR, čo je najvyššia možná dosiahnuteľná miera. Ukazovateľ kapitálovej primeranosti podľa metodiky ČNB bol k 30. júnu 19,99 vrátane IPB.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

7. 5. 2021

USD 1,206 0,000
CZK 25,682 0,165
GBP 0,868 0,001
HUF 358,010 0,170
CAD 1,469 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS