ČLÁNOK
Skupina AXA založila AXA Bank Europe
10. decembra 2007

Skupina AXA založila AXA Bank EuropeCieľom týchto bankových operácií je rozšíriť ponuku finančného zabezpečenia o škálu retailových bankových produktov


 


Skupina AXA sa rozhodla, že bude koordinovať svoje retailové bankové operácie v Európe prostredníctvom AXA Bank Europe, v úzkej spolupráci so svojimi pobočkami v daných krajinách. Ako ďalej informovala hovorkyňa spoločnosti AXA na Slovensku Zuzana Tichá, cieľom týchto bankových operácií je rozšíriť ponuku finančného zabezpečenia o škálu retailových bankových produktov. Cieľom je aj zabezpečiť primeraný vývoj, kontrolu a riadenie rizika v celej Európe. Spoločnosť AXA v súčasnosti prevádzkuje banky v Belgicku, Francúzsku, Nemecku a Maďarsku.


AXA Bank Europe bude používať AXA Bank Belgium ako svoje ústredie. „Predpokladá sa, že ostatné banky spoločnosti AXA budú pôsobiť ako jej dcérske spoločnosti alebo pobočky,“ uviedla Tichá. Dohľad nad AXA Bank Europe bude vykonávať člen predstavenstva spoločnosti AXA Alfred Bouckaert a riadiť ju bude prezident AXA Banque vo Francúzsku Hervé Hatt. Ďalšími členmi riadiaceho týmu budú prezident AXA Bank Belgium Patrick Vaneeckhout, finančný riaditeľ Noel Richardson, investičný riaditeľ François Robinet a riaditeľ spoločnosti AXA v Maďarsku Tibor Szekeres.


Skupina AXA dávnejšie informovala, že uvažuje nad bankovou činnosťou v ČR a potom aj na Slovensku. Podľa Zuzany Tichej však ide o náročný projekt, ktorý by mohol byť aktuálny koncom budúceho roka, resp. začiatkom roka 2009. V prvej fáze plánuje AXA ponúkať bankové produkty súčasným klientom zo skupiny, neskôr aj klientom novým. AXA plánuje ponúkať sporiace účty, ako ja platobné karty, hypotekárne či spotrebiteľské úvery. Cieľovou skupinou banky by mala byť najmä mladá a stredná generácia a komunikačným prostriedkom by mal byť internet. Postupne však banka využije sieť regionálnych riaditeľstiev, ktoré fungujú ako regionálne pobočky súčasných spoločností, ktoré má AXA na Slovensku v portfóliu.


Skupina AXA pôsobí v oblasti finančného zabezpečenia. Jej podnikanie je geograficky rôznorodé, sústreďuje sa hlavne v západnej Európe, severnej Amerike a v Ázijsko-pacifickej oblasti. Za prvý polrok 2007 dosiahli výnosy AXA Group podľa IFRS objem 51 mld. eur a zisk predstavoval 3,424 mld. eur. Skupinu AXA na Slovensku tvoria AXA životní pojišťovna a.s., organizačná zložka Slovensko, ďalej je zastúpená doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou AXA, dôchodkovou správcovskou spoločnosťou AXA a investičnou spoločnosťou AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS