ČLÁNOK
Skoro miliarda Sk na podporu slovenského exportu
21. mája 1998

Na tlačovej besede v Bratislave o tom informoval guvernér Eximbanky František Orolín. Ako dodal, cieľom banky je v tomto roku poskytnúť na efektívnu podporu vývozu 3,1 mld. Sk. Z tohto objemu by mala Eximbanka prostredníctvom refinancovania komerčných bánk poskytnúť 800 mil. Sk a na priame financovanie by malo smerovať 2,3 mld. Sk. Guvernér Eximbanky ďalej informoval, že na budúci týždeň v utorok by malo Ministerstvo financií SR predložiť na rokovanie vlády SR nový návrh rozpočtu Eximbanky na tento rok. Pôvodný návrh totiž poslanci Národnej rady SR odmietli. V tejto súvislosti sa Orolín pozastavil nad nízkou úrovňou ekonomického povedomia niektorých poslancov, ktorý tento návrh kritizovalo. Zároveň však priznal, že súvaha, ktorú predložila Eximbanka poslancom bola „ťažko čitateľná“, pretože je neobvyklým spojením súvahy banky a poisťovne. „Veril som však, že parlament bude súhlasiť s rozpočtom, ktorý nezakladá žiaden nárok na štátny rozpočet a z bilančnej sumy 6,9 mld. Sk poskytne na efektívnu podporu exportu až 4,9 mld. Sk. Rozpočet Eximbanky na tento rok počíta aj so získaním úveru v objeme 2 mld. Sk zo zahraničia. Podľa F. Orolína chce Eximbanka do konca mája uzatvoriť prijímanie ponúk a potom vybrať tú najvhodnejšiu. „Máme ponuky od japonských, amerických, britských a švajčiarskych bánk,“ povedal guvernér. Eximbanka má podľa jeho slov záujem o stredno až dlhodobý úver, pričom ponúkané úroky sa pohybujú do 1 % nad londýnskou referenčnou úrokovou sadzbou LIBOR na 6 mesiacov. „Aj napriek zníženiu ratingu sa v porovnaní s minulým rokom nezmenili úrokové podmienky, za ktoré sme si schopní požičať,“ povedal Orolín. Podľa Orolína existujú v súčasnosti dve možnosti ako bude SR podporovať svoju Eximbanku. „Prvou je fungovať ako 90 % exportno-importných bánk vo svete. Znamená to, že budeme vykonávať činnosti na podporu celospoločenských záujmov, budeme stratoví a štát nám bude vykrývať stratu. Druhou možnosťou je byť ziskovou inštitúciou, ale neplatiť dane zo zisku, pričom zisk putuje do fondov, ktoré opäť slúžia na podporu exportu.“ Ako dodal, v súčasnosti sa o definitívnej forme rokuje s ministerstvom financií, podľa neho by však pri budovaní Eximbanky bola prijateľnejšia druhá, zisková forma Eximbanky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS