ČLÁNOK
Skokový nárast príspevku do FOV presahuje zdravú mieru nevyhnutnej solidarity
7. augusta 2001

Slovenská sporiteľňa (SLSP) víta nedávne rozhodnutie vlády znížiť mieru ručenia Fondu ochrany vkladov (FOV) za vklady obyvateľstva z doterajších 100 % na 90 %. Toto opatrenie podľa sporiteľne zníži priestor na špekulatívne správanie sa niektorých klientov. Agentúru SITA o tom informoval hovorca predstavenstva SLSP Peter Švec.

„Aktuálny návrh vlády zvýšiť odvod do FOV z doterajších 0,3 % na 1 % považujeme za neprimeraný a nárast odvodu za nesystémový. Myslíme si, že takýto skokový nárast príspevku do FOV presahuje zdravú mieru nevyhnutnej solidarity bankových inštitúcií,“ zdôraznil P. Švec. V prípade schválenia navrhovaného zvýšenia odvodu by sa pri terajšom stave primárnych vkladov odvod SLSP mohol podľa jeho slov vyšplhať k neprijateľnej úrovni 2 mld. Sk. „SLSP súčasne očakáva, že vláda bude rovnako starostlivo dbať aj o zvýšenie prevencie bankového dohľadu Národnej banky Slovenska, a tak v predstihu pôsobiť pri riešení problémov bankového sektora SR,“ dodal P. Švec.

SLSP ako najväčší prispievateľ do FOV v roku 2000 odviedla na účet fondu viac ako 503 mil. Sk, vrátane mimoriadneho odvodu 256 mil. Sk po tom, ako sa Slovenská kreditná banka stala neschopnou vyplácať vklady klientov. V prvom polroku 2001 zaplatila sporiteľňa v dôsledku rastúceho objemu primárnych vkladov už 366 mil. Sk.

V návrhu novely zákona o ochrane vkladov schválenom vládou SR v polovici júla sa ráta so znížením náhrady za nedostupné bankové vklady na 90 % z nedostupných bankových vkladov. Dôvodom pre prijatie týchto opatrení sú podľa vlády poznatky z vyplácania náhrad za nedostupné vklady v doterajších troch skrachovaných bankách. Doterajšia 100-percentná ochrana vkladov do 30-násobku priemernej mesačnej mzdy totiž podporovala vklady do bánk s vyššími úrokmi, bez ohľadu na rizikovosť vkladov v týchto inštitúciách. Aj preto sa neobvykle zvýšili úroky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS