ČLÁNOK
SKo zrealizuje kúpnu opciu na akcie VÚB začiatkom septembra
15. augusta 2001

Prvý septembrový týždeň zrealizuje Slovenská konsolidačná, a.s. (SKo) call opciu na kúpu akcií Všeobecnej úverovej banky, a.s. (VÚB) od Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD) a Medzinárodnej finančnej korporácie (IFC). Notifikáciu opcie zaslala obom inštitúciám 26. júla. Pre agentúru SITA to povedal štátny tajomník Ministerstva financií SR Viliam Vaškovič.

IntesaBci, ktorá v júli podpísala zmluvu o kúpe 68,58-percentného podielu štátu, podpísala súbežne aj zmluvu o kúpe 25,89-percentného balíka akcií VÚB od SKo. Tento podiel pozostáva z 0,89 %, ktoré má SKo v súčasnosti v portfóliu a z 12,5-percentných podielov EBRD a IFC, ktoré získa po uplatnení opcie na spätný odkup. SKo za tento balík dostane 150,7 mil. EUR, čo je zhruba 6,5 mld. Sk.

Cena pri spätnom odkúpení akcií zabezpečuje primeranú návratnosť investícií medzinárodných inštitúcií a predstavuje pre štát náklady zhruba 2,2 mil. EUR, čo je viac ako 94 mil. Sk. Cena pri spätnom odkúpení akcií sa pritom neodvíja od ceny dosiahnutej pri strategickom predaji, ale od pôvodnej zálohovej platby, ktorá bola celkovo 2,04 mld. Sk. Berie do úvahy aj dĺžku časového obdobia, počas ktorého boli akcie vo vlastníctve medzinárodných inštitúcií.

Za predaj štátneho podielu vo VÚB IntesaBci zaplatí 399,3 mil. EUR, čo v súčasnosti predstavuje viac ako 17,1 mld. Sk. Prvých 10 % z ceny pritom už uhradila na viazaný účet a zvyšok by mala zaplatiť po splnení všetkých podmienok transakcie v prvej polovici októbra. IntesaBci bude musieť najmenej po dobu piatich rokov od uzavretia kúpnej zmluvy vlastniť priamo alebo nepriamo minimálne 50 % základného imania VÚB.

Podľa podmienok zmluvy na kúpu štátneho podielu vo VÚB mohla IntesaBci požiadať Ministerstvo financií SR (MF) o spätné odkúpenie reštrukturalizačných dlhopisov. Túto možnosť využila, a tak štát bude musieť do polovice budúceho roka odkúpiť 9,1 mld. Sk týchto dlhopisov z portfólia banky, na čo použije prostriedky z predaja VÚB.

IntesaBci preberie plnú kontrolu nad bankou koncom októbra, dovtedy by mal vlastnícke zmeny odsúhlasiť Protimonopolný úrad SR a talianska centrálna banka. Zmluva s talianskym investorom predpokladá aj očistenie aktív banky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS