ČLÁNOK
SKo získala akcie VÚB určené pre medzinárodné inštitúcie
30. apríla 2001

Slovenská konsolidačná, a.s. (SKo) získala štvrtinový podiel vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., určený pre medzinárodné finančné organizácie. Na Burze cenných papierov v Bratislave sa previedlo 3,36 mil. kusov akcií banky, čo predstavuje 25,9-percentný podiel na jej základnom imaní. Ako agentúre SITA potvrdil riaditeľ SKo Milan Šikula, konečným nadobúdateľom má byť Medzinárodná finančná korporácia (IFC) a Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD).

Od Fondu národného majetku kúpila SKo celý jeho 15,96-percentný podiel vo VÚB a ďalších 9,93 % akcií získala od svojej dcérskej spoločnosti A.Index. Ako M. Šikula vysvetlil, medzinárodné finančné inštitúcie chcú získať podiely od jedného vlastníka, ktorým by mala byť seriózna štátna inštitúcia. Účelom operácie tak bolo sústrediť akcie, ktoré neskôr získajú EBRD a IFC. Podľa koordinátora IFC pre Slovensko Pavla Vajdu by mali medzinárodní investori akcie VÚB získať v priebehu 1 – 2 týždňov. Ako vysvetlil, prevod akcií je viazaný na viaceré podmienky, ako je súhlas centrálnej banky či Protimonopolného úradu SR.

Dohodu o vstupe do VÚB podpísali obe inštitúcie s ministerstvom financií 9. februára. V rámci zálohovej platby zaplatili spolu 2,04 mld. Sk, pričom cena bude dorovnaná po vstupe strategického majoritného vlastníka. Táto suma je deponovaná na účte a nebude sa s ňou disponovať až do vstupu strategického investora. Vstup IFC a EBRD do VÚB už odsúhlasil i Protimonopolný úrad SR.

Slovenská vláda chce predať celý svoj zvyšný podiel vo VÚB. V súčasnosti realizujú v banke hĺbkovú kontrolu dvaja záujemcovia, talianska Banca Commerciale Italiana a francúzska Societe Generale. Due diligence by mali skončiť do 14. mája, pričom víťazného nadobúdateľa majoritného balíka akcií by mala privatizačná komisia odporučiť vláde 11. júna.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS