ČLÁNOK
SKo vyhlásila výberové konania na kúpu pohľadávok
8. marca 2002

Slovenská konsolidačná, a.s. (SKo) vyhlásila verejné výberové konanie na najvhodnejšiu ponuku na odplatné nadobudnutie 11 pohľadávok v celkovom objeme 4,54 mld. Sk. Medzi najväčšie pohľadávky konsolidačnej z ponúkaného balíka patria pohľadávky voči Tesle Piešťany, a.s., v objeme 1,36 mld. Sk, Skloobalu, a.s., na úrovni 974,2 mil. Sk a spoločnosti Želstav, A-Z, spol. s r.o., v objeme 726 mil. Sk.

SKo tiež vo štvrtok vyhlásila ďalšie verejné výberové konanie na najvhodnejšiu ponuku na odplatné nadobudnutie pohľadávok rozdelených podľa územných krajov do ôsmich skupín v celkovej hodnote 5,217 mld. Sk. Bližšie informácie o pohľadávkach patriacich do jednotlivých balíkov, budú súčasťou informačného memoranda, ktoré vyhlasovateľ odovzdá riadne zaregistrovaným účastníkom.

Verejných výberových konaní na najvhodnejšiu ponuku na odplatné získanie pohľadávok sa môžu zúčastniť slovenské aj zahraničné právnické a fyzické osoby, ktoré sa môžu zaregistrovať v oboch prípadoch písomne do 21. marca 2002. Účastnícky poplatok určila SKo na 10 tis. Sk v obidvoch výberových konaniach. Investori musia konsolidačnej predložiť návrh na uzavretie dohody o zachovaní mlčanlivosti a návrh na uzavretie dohody o zmluvnej pokute. Ukončenie registrácie účastníkov tendrov bude 5. apríla 2002. V oboch prípadoch je neprípustné, aby sa investor zaujímal o kúpu pohľadávky, ktorú konsolidačná eviduje voči nemu samému. Rovnako nemôže investor kúpiť pohľadávku voči dlžníkovi, ktorý je ekonomicky alebo personálne prepojený so záujemcom.

Vybraná dokumentácia týkajúca sa pohľadávok bude pre riadne zaregistrovaných účastníkov výberového konania k dispozícii v tzv. Data room, ktorý bude otvorený v pracovných dňoch od 11. do 28. marca 2002 v priestoroch SKo.

Slovenská konsolidačná, ktorá je 100-percentnou dcérou Ministerstva financií SR, pôsobí na Slovensku od roku 1999. Objem pohľadávok v správe SKo, predstavuje po prevzatí Konsolidačnej banky, š.p.ú., v závere januára tohto roka, zhruba 111,7 mld. Sk. Očakáva sa, že spoločný podnik SKo a zahraničného investora, ktorý bude zameraný na speňaženie pohľadávok v portfóliu SKo, by mal štátu vyniesť viac než predaj pohľadávok v balíkoch. Menšiu časť prevzatých úverov však SKo predáva aj v balíkoch a individuálnym predajom.

Tender na vytvorenie spoločného podniku konsolidačná už rozbehla, s prejaveným záujmom investorov je spokojná. Investori môžu predkladať svoje nezáväzné ponuky do 11. marca 2002, SKo z nich potom vyberie troch až piatich investorov, ktorí postúpia do druhého kola. Konsolidačná chce ukončiť celý výberový proces do konca júna. Spoločný podnik by mal spravovať portfólio pohľadávok s hodnotou nie menšou ako 50 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS