ČLÁNOK
SKo vyberala konkurzných správcov, exekútorov a dražobníkov
14. mája 2003

Slovenská konsolidacná, a.s., Bratislava (SKo) zaradila do svojho interného zoznamu v rámci verejného výberového konania 110 správcov konkurzných podstát, 27 exekútorov a 20 dražobníkov, s ktorými bude v budúcnosti spolupracovat. Ako agentúru SITA informoval tlacový tajomník SKo Patrik Golský, v rámci výberového konania dostala SKo v stanovenom termíne 146 ponúk od správcov konkurzných podstát, 40 ponúk od exekútorov a 31 ponúk od dražobníkov.

Verejným výberovým konaním na vytvorenie interného zoznamu dražobníkov reagovala SKo podla neho na významnú zmenu pri realizácii záložného práva, ktorú priniesol od januára zákon o dobrovolných dražbách a novela Notárskeho poriadku. Výberové konania sa podla Golského realizovali v súlade s internými predpismi spolocnosti, ktorými sa sleduje zvýšenie efektívnosti a transparentnosti správy a vymáhania portfólia pohladávok. „Dôvodom nezaradenia niektorých ponúk do interných zoznamov spolocnosti bol ich nesúlad s formálno-obsahovými požiadavkami alebo internými kritériami pre jednotlivé výberové konania,“ dodal.

SKo, ktorá je 100-percentnou dcérou Ministerstva financií SR, pôsobí na Slovensku od roku 1999. Rozhodujúci podiel z celkového objemu portfólia SKo predstavujú pohladávky voci dlžníkom v konkurze a vyrovnaní. V prvom štvrtroku 2003 vykázala SKo úctovnú stratu v sume 80,6 mil. Sk. Objem celkových výnosov spolocnosti ku koncu marca dosiahol 137,9 mil. Sk a náklady boli na úrovni 218,5 mil. Sk. Hrubá bilancná suma spolocnosti predstavovala 116,1 mld. Sk. Hodnota hmotného a nehmotného investicného majetku SKo predstavovala ku koncu marca hrubých 11,74 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS