ČLÁNOK
SKo priznáva chyby v tendri na predaj pohľadávok
2. júla 2001

Slovenská konsolidačná (SKo) priznáva chyby pri organizácii prvého pilotného projektu predaja pohľadávok, avšak z týchto chýb boli vyvodené personálne dôsledky. Uviedol pre agentúru SITA generálny riaditeľ Slovenskej konsolidačnej Milan Šikula. SKo sa podľa neho rozhodla radšej zrušiť prvé kolo tendra, ako by mohli byť právne spochybnené výsledky tendra.

„Akceptujeme, že celý proces od vyhlásenia tendra, ktoré prebehlo vo februári tohto roka, trval dlho. SKo však po zrušení prvého kola v máji vyhlásila novú súťaž, pričom sme využili znalosti investorov o ponúkaných pohľadávkach. Vyhodnotenie druhého kola súťaže však už prebehlo v rekordne krátkom čase“, dodal Šikula.

Konečná ponuka, ktorú sa podarilo dosiahnuť, bola podľa Šikulu výhodnejšia ako ponuka spoločnosti Penta Investment Limited (PIL) v prvom kole. Spoločnosť Vinaco, ktorá podobne ako PIL patrí do skupiny Penta Group, ponúkla za balík ťažko vymáhateľných pohľadávok v objeme 13 mld. Sk sumu 431 mil. Sk. To podľa Šikulu predstavuje výhodnú ponuku, keďže oproti prvému kolu bol nominálny objem ťažko vymáhateľných pohľadávok znížený o 300 mil. Sk a rozdiel medzi cenou v prvom a druhom kole predstavoval len 13 mil. Sk.

„Pri organizovaní už vyhodnoteného tendra sme získali určité skúsenosti, na základe ktorých by sa tempo predaja pohľadávok malo do konca roka výraznejšie zrýchliť“, uviedol Šikula. SKo podľa neho plánuje do konca roka predať približne 30 % z celkového portfólia, do čoho sú už aj zahrnuté pohľadávky ktoré by mala SKo získať prebratím od Konsolidačnej banky Bratislava.

Víťazná ponuka spoločnosti Vinaco patriacej do skupiny Penta Group v tendri na predaj pilotného balíka pohľadávok Slovenskej konsolidačnej, a.s. (SKo) bola nižšia ako suma, ktorú ponúkla Penta Investment Limited za pôvodný balík. „SKo tak svojim zmätočným a nekoncepčným prístupom k organizovaniu súťaží prišla o významnú čiastku,“ uvádza sa vo vyhlásení, ktoré agentúre SITA poskytli predstavitelia spoločnosti Penta Group. Ponuka spoločnosti Vinaco dosiahla 431 mil. Sk, zatiaľ čo Penta v prvom kole ponúkala 444 mil. Sk.

„Politicky motivované zrušenie prvého tendra a neprofesionálny postup SKo mali za následok oslabený záujem zahraničných investorov o účasť v druhom výberovom konaní. To sa odrazilo aj vo výrazne nižších cenových ponukách,“ tvrdí Penta. Proces vymáhania pohľadávok bude podľa Penty vzhľadom na kvalitu portfólia časovo náročný a ukončenie možno očakávať zhruba do troch rokov. Pohľadávky bude vymáhať najmä samotná Penta Group.

Slovenský trh ťažko vymožiteľných pohľadávok predstavuje hodnotu viac ako 200 mld. Sk, pričom Penta na trhu pôsobí od roku 1999. Vzhľadom na objem pohľadávok má záujem o spoluprácu s medzinárodnými finančnými inštitúciami, preto podpísala dohodu o spolupráci s renomovanou investičnou banku Credit Suisse First Boston.

Pilotný projekt SKo pôvodne zahŕňal pohľadávky voči 119 dlžníkom v menovitej hodnote 13,321 mld. Sk. S výnimkou troch pohľadávok voči spoločnostiam Iskoza, Fakon a Tempus boli v novom tendri rovnaké pohľadávky. Menovitá hodnota pohľadávok voči 116 dlžníkom tak predstavovala sumu 13,01 mld. Sk, z čoho istina tvorila sumu 9, 612 mld. Sk.

Podľa analýz Penty podstatu pohľadávok tvorili väčšinu, až 67 subjektov a 60 % objemu pohľadávok, nefungujúce spoločnosti v konkurze, alebo čeliace návrhom na konkurz. V určitých prípadoch súdy konkurzy zamietli pre nemajetnosť. Zvyšných 40 % tvorili pohľadávky voči fyzickým osobám, vrátane osôb s neznámym miestom pobytu. Pri viacerých pohľadávkach je priamy dlžník po smrti.

Takmer polovicu menovitej hodnoty pohľadávok tvorilo 19 % dlžníkov, pričom voči niektorým dlžníkom má SKo v mnohých prípadoch aj dve a viac pohľadávok. Nominálne zabezpečenie balíka pohľadávok predstavuje 36 % z hodnoty pohľadávok, pričom 41 % z úverov nebola vôbec zaručená. Podľa skúseností bánk sa cez záruky vymôže len zlomok úveru, najmä kvôli nadsadenému oceneniu založených vecí. Na základe analýz Penty pri pohľadávkach voči 47 dlžníkom v menovitej hodnote viac ako 3 mld. Sk je pravdepodobný nulový výnos. „Znamená to, že 40 % pohľadávok z balíka SKo je jednoducho potrebné odpísať,“ uvádza sa v stanovisku Penty Group.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS