ČLÁNOK
SKo predala Vinacu pohľadávku, ktorú musí vyplatiť štát
6. mája 2002

V balíku pohľadávok označovanom ako Pilotný projekt 1 v celkovej hodnote 13,011 mld. Sk, ktorý vlani predala Slovenská konsolidačná, a.s. (SKo) približne za 3,3 % ich nominálnej hodnoty, sa nachádzala aj vysoko bonitná pohľadávka, za ktorú ručil štát. Podľa prvostupňového rozhodnutia súdu tak štát musí spoločnosti Vinaco Holdings Ltd., Nicosia Cyprus, ktorá balík pohľadávok voči 116 dlžníkom v minulom roku od SKo kúpila, zaplatiť 154 % nominálnej hodnoty predanej pohľadávky. Vyplýva to z rokovania Výboru Národnej rady SR pre financie, rozpočet a menu. „Takúto neefektívnosť a hanbu si nemôžeme dovoliť, aby niekto kúpil od štátu podľa zápisov klasifikovanú pohľadávku za 4 % jej nominálnej hodnoty a získal za ňu v priebehu necelého mesiaca 154 %,“ uviedol predseda výboru Pál Farkas. Požiadal preto generálnu riaditeľku SKo Máriu Papcunovú, aby finančný výbor čo najskôr informovala, či sa v predanom alebo na predaj ponúkaných balíkoch nenachádzajú ďalšie bonitné pohľadávky, kde štát vystupuje ako dlžník.

Podľa Papcunovej právnici SKo práve dokončujú analýzu k súdnemu sporu. Farkas však upozornil na nedostatok času na odvolanie sa proti rozhodnutiu súdu, pričom zdôraznil, že SKo mala jednotlivé pohľadávky preverovať ešte pred ich predajom a nie až keď sa objaví súdny spor. Podľa neho by mali byť dočasne pozastavené všetky predaje pohľadávok, ktoré eviduje SKo. Podľa predsedu dozornej rady SKo Františka Palka už Ministerstvo financií SR prešetruje zaradenie tejto bonitnej pohľadávky do balíka a mali by byť vyvodené aj personálne dôsledky voči bývalým členom riadiacich orgánov SKo, ktorí boli za predaj balíka zodpovední. Niektoré personálne zmeny v súvislosti s projektom už boli v minulosti zrealizované.

Najväčšou položkou medzi predanými pohľadávkami SKo bol vlani balík pohľadávok označený ako Pilotný projekt 1, ktorého nominálna hodnota predstavovala 13,011 mld. Sk. Audítorská spoločnosť Delloite&Touche ocenila výnosnosť posudzovaného balíka na 4 až 6 % nominálnej hodnoty. Cena, za ktorú sa nakoniec podarilo túto skupinu pohľadávok speňažiť, bola na úrovni 431 mil. Sk, čo predstavovalo 3,31 % nominálnej hodnoty dlhu. Istina tvorila v tomto prípade 9,612 mld. Sk. Podiel predajnej ceny na istine tak tvoril 4,48 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS