ČLÁNOK
SKo pravdepodobne získala od IFC ďalších 12,5 % akcií VÚB
10. septembra 2001

Na Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB) sa uskutočnil už druhý prevod 1 622 263 akcií Všeobecnej úverovej banky, a.s. (VÚB) pri cene 1000 Sk. Uvedený balík, ktorý sa prostredníctvom priameho obchodu previedol v piatok, zodpovedá 39,78 % emisie banky a zároveň predstavuje 12,5 % jej základného imania. Po pondelkovom prevode rovnakého balíka akcií od Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD) na Slovenskú konsolidačnú (SKo) ide teda pravdepodobne o prevod akcií VÚB od Medzinárodnej finančnej korporácie (IFC) na SKo.

SKo získala v pondelok realizáciou kúpnej opcie 12,5 % základného imania VÚB od EBRD. IntesaBci, ktorá v júli podpísala zmluvu o kúpe 68,58-percentného podielu štátu, podpísala súbežne aj zmluvu o kúpe 25,89-percentného balíka akcií VÚB od SKo, za ktorý zaplatí 150,7 mil. eur, čo je zhruba 6,5 mld. Sk. Tento podiel pozostáva z 0,89 %, ktoré má SKo v súčasnosti v portfóliu a z 12,5-percentných podielov EBRD a IFC.

Obe inštitúcie tieto podiely vo VÚB získali v rámci prvej fázy privatizácie banky. Zároveň sa však zaviazali odpredať ich späť štátu v prípade, že by o ne mal záujem strategický investor. Cena pri spätnom odkúpení akcií zabezpečuje primeranú návratnosť investícií medzinárodných inštitúcií a predstavuje pre štát náklady zhruba 2,2 mil. eur, čo je viac ako 94 mil. Sk. Cena pri spätnom odkúpení akcií sa pritom neodvíja od ceny dosiahnutej pri strategickom predaji ale od pôvodnej zálohovej platby, ktorá bola celkovo 2,04 mld. Sk. Berie do úvahy aj dĺžku časového obdobia, počas ktorého boli akcie vo vlastníctve medzinárodných inštitúcií.

Za predaj štátneho podielu vo VÚB IntesaBci zaplatí 399,3 mil. eur, čo v súčasnosti predstavuje viac ako 17,1 mld. Sk. Prvých 10 % z ceny pritom už uhradila na viazaný účet a zvyšok by mala zaplatiť po splnení všetkých podmienok transakcie v prvej polovici októbra.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 7. 2024

USD 1,089 0,000
CZK 25,231 0,030
GBP 0,842 0,001
HUF 389,730 1,170
CAD 1,497 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS