ČLÁNOK
SKo podporuje firmu Snagie pri kúpe Nového Calexu
25. februára 2002

Odmietnutie ponuky spoločnosti Snagie v druhom kole verejného ponukového konania na predaj majetku akciovej spoločnosti Nový Calex považujú predstavitelia Slovenskej konsolidačnej, a.s. (SKo) za neúspech. Cena, ktorú Snagie za majetok ponúkla bola síce výrazne nižšia v porovnaní so znaleckým odhadom majetku v konkurznej podstate, ale bolo by z nej možné vyrovnať všetky mzdové nároky a náklady spojené s konkurzným konaním v plnej výške. Zároveň súčasťou ponuky spoločnosti Snagie bola aj deklarácia snahy zachovať v závode zamestnanosť na úrovni okolo 1000 pracovných miest. Pre tlačovú agentúru SITA to uviedol tlačový tajomník SKo Patrik Golský.

Urýchlený predaj konkurznej podstaty Nového Calexu by podľa generálnej riaditeľky SKo Márie Papcunovej umožnil konečne rozbehnúť výrobu v závode. Odkladanie predaja navyše môže spôsobiť „zmeškanie“ letnej sezóny, ktorá je z pohľadu objemu predaja chladničiek najlukratívnejším obdobím. Vedenie SKo a predstavitelia odborov spoločnosti Nový Calex očakávajú, že v treťom kole bude súdom akceptované stanovisko majoritných veriteľov ako i stanovisko správcu konkurznej podstaty.

Pôvodným zámerom generálnej riaditeľky SKo bolo zjednotiť a koordinovať konkurzné konanie v spoločnosti Calex, a.s. spolu s konkurzným konaním voči Novému Calexu, ktoré v minulosti tvorili jeden celok. Napriek tomu, že bol o tom konkurzný správca Calexu viackrát informovaný, predal rozhodujúcu časť konkurznej podstaty. Podľa Golského týmto krokom došlo k výraznému zhoršeniu postavenia SKo pri speňažovaní majetku Nového Calexu.

Na spoločnosť Nový Calex bol vyhlásený konkurz 16. augusta 2001. Po odmietnutí ponuky spoločnosti Snagie bude tretie kolo verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu vyhlásený 25. februára 2002.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS