ČLÁNOK
SKo odsúhlasila predaj pohľadávok za takmer 2 mld. Sk
24. apríla 2001

Dozorná rada Slovenskej konsolidačnej, a.s. (SKo) odsúhlasila predaj piatich pohľadávok v nominálnej hodnote približne 2 mld. Sk. Agentúru SITA o tom informoval generálny riaditeľ Slovenskej konsolidačnej Milan Šikula. Konsolidačná agentúra ponúkla v rámci prvej verejnej obchodnej súťaže na postúpenie celkovo 14 pohľadávok.

Z celkového balíka SKo akceptovala ponuky na kúpu pri pohľadávkach voči slovenským spoločnostiam Kožiarske závody, s.r.o. v nominálnej hodnote 234 mil. Sk a Oravské ferozliatinárske závody, a.s. s nominálom 998,99 mil. Sk. Agentúra tiež predala pohľadávky voči českej firme Omnia Invest v nominálnej hodnote 74,46 mil. CZK (v prepočte 93,82 mil. Sk), Chaibuka Mining Artel v hodnote 9,59 mil. USD (461,47 mil. Sk) a Commercial Bank of Social Development „Yakimanka“ s nominálnou hodnotou 9,46 mil. DEM (209,87 mil. Sk).

Rozhodnutie o odpredaji pohľadávok odsúhlasilo predstavenstvo a následne i investičný výbor a dozorná rada spoločnosti. K uzavretiu zmlúv s jednotlivými záujemcami by podľa M. Šikulu malo dôjsť v najbližšom období. „Slovenská konsolidačná dostala ponuky aj na odkúpenie ostatných pohľadávok, avšak ich predaj by bol finančne nevýhodný,“ uviedol M. Šikula.

Predaj pohľadávok z reštrukturalizovaných bánk by mal pokračovať vyhlásením ďalších verejných súťaží na postúpenie pohľadávok, ako aj pripravovaným vyhlásením Pilotného projektu II., v rámci ktorého sa bude balík pohľadávok predávať jednému záujemcovi. V súčasnosti vrcholí vyhodnocovanie Pilotného projektu I., do ktorého je zahrnutých 116 dlžníkov so záväzkami v hodnote 12,779 mld. Sk. Uzavretie projektu možno podľa M. Šikulu očakávať koncom mája.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 7. 2021

USD 1,181 0,002
CZK 25,685 0,056
GBP 0,855 0,000
HUF 359,430 2,220
CAD 1,484 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS