ČLÁNOK
SKo hľadá mandatára pre správu pohľadávok
11. augusta 2003

Slovenská konsolidačná, a.s. (SKo) vyhlásila verejné výberové konanie na mandatára pre mandátnu správu pohľadávok voči trom ruským spoločnostiam v hodnote približne 920 mil. Sk. Dlžníkmi sú JSC Chaibukha Mining Artel, voči ktorému spravuje SKo pohľadávku v objeme 8,5 mil. USD, Comercial Bank of Social Development Yakimanka dlhuje 4,3 mil. EUR a voči Torex Group Holding AG eviduje SKo pohľadávku 11,7 mil. USD. Výberové konanie sa vzťahuje na správu a vymáhanie pohľadávok. Informovala o tom SKo.

Výberového konania sa môžu zúčastniť slovenské a zahraničné právnické osoby a fyzické osoby, ktoré do 20. augusta doručia na adresu SKo doklad o totožnosti a dvakrát podpísaný návrh na uzavretie Dohody o zachovávaní mlčanlivosti. Pravosť podpisov účastníka musí osvedčiť notár so sídlom v SR alebo zastupiteľský úrad SR. Účastníkovi výberového konania vystaví, resp. pošle SKo písomné potvrdenie o jeho zaregistrovaní.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 9. 2020

USD 1,165 0,005
CZK 27,015 0,050
GBP 0,912 0,007
HUF 364,450 0,560
CAD 1,560 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS