ČLÁNOK
Sko chce postupovat v konkurzoch s inými štátnymi veritelmi
16. apríla 2003

Memorandum o spolocnom postupe v konkurzných konaniach poslal generálny riaditel Slovenskej konsolidacnej, a.s. (SKo) Viliam Vaškovic predstavitelom Sociálnej poistovne, Všeobecnej zdravotnej poistovne, Národnému úradu práce, Danovému riaditelstvu SR a Colnému riaditelstvu SR. Informoval o tom tlacový tajomník SKo Patrik Golský.

Sko tak chce docielit úpravu spolocného postupu a koordináciu výkonu veritelských práv všetkých zúcastnených strán v konkurzných konaniach pri vytvorení maximálnej možnej ochrany ich práv a oprávnených záujmov. Zámerom je tiež dosiahnutie najvyššieho pomerného uspokojenia nárokov veritelov z dlžníkovho majetku v konkurzných konaniach.

Koordinácia spolocného postupu by mala byt už pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, resp. poskytovaní informácií pred podaním návrhu na konkurz; ako aj pri prieskumnom pojednávaní, schôdzi konkurzných veritelov; ustanovení nového správcu konkurznej podstaty; schvalovaní plánu spenaženia. Spolupráca by mala byt aj v rámci úcasti vo veritelských výboroch, spenažovania konkurznej podstaty a podobne.

Iniciatíva nového vedenia SKo je podla Golského dalším krokom v snahe zvýšit efektívnost a transparentnost pri správe a vymáhaní pohladávok, ktoré do portfólia SKo postúpili banky v procese predprivatizacnej reštrukturalizácie.

SKo zinkasovala vlani podla predbežných výsledkov z realizácie pohladávok 1,595 mld. Sk. Tieto príjmy pozostávali z bežných splátok v objeme 648,1 mil. Sk, postúpených pohladávok vo výške 631,4 mil. Sk, z exekucných konaní získala 50,9 mil. Sk a z konkurzných konaní 264,9 mil. Sk. Výdavky spojené s vymáhaním pritom dosiahli 199,3 mil. Sk. Rozdiel medzi príjmami z realizácie pohladávok a výdavkami spojenými s ich vymáhaním tak predstavoval 1,396 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

26. 2. 2021

USD 1,212 0,010
CZK 26,195 0,085
GBP 0,871 0,006
HUF 361,430 1,250
CAD 1,533 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS