ČLÁNOK
SKo by mala budúci rok dosiahnuť prebytok 421,8 mil. Sk
16. októbra 2003

Slovenská konsolidačná, a. s., (SKo) by mala v budúcom roku hospodáriť s prebytkom na úrovni 421,8 mil. Sk. Príjmy SKo na rok 2004 by mali dosiahnuť 721,8 mil. Sk a celkové výdavky by mali byť v objeme 405,7 mil. Sk, pričom v bežnom roku sú rozpočtované na 300 mil. Sk. Vyplýva to z vládou schváleného štátneho rozpočtu na rok 2004.

Príjmy z konkurzov SKo majú v budúcom roku predstavovať 160 mil. Sk, z exekúcií 40 mil. Sk, úroky z vkladov 10 mil. Sk a ostatné príjmy by mali byť vo výške 9,5 mil. Sk. Príjmy zo splátok úverov SKo sa rozpočtujú v objeme 502,3 mil. Sk.

Z výdavkov SKo dosiahne splátka istiny úveru 105,7 mil. Sk. Bežné výdavky spoločnosti by mali byť na úrovni 295 mil. Sk a kapitálové výdavky v objeme 5 mil. Sk.

SKo, ktorá je 100-percentnou dcérou Ministerstva financií SR, pôsobí na Slovensku od roku 1999. Jej poslaním je relatívne rýchle vysporiadanie klasifikovaných pohľadávok postúpených z reštrukturalizovaných bánk. Vlastné imanie spoločnosti bolo na konci júna 1,1 mld. Sk. Portfólio spoločnosti sa zúži o pohľadávky v nominálnej hodnote 42 mld. Sk, na ktoré SKo začiatkom septembra vyhlásila tender. Súčasné portfólio SKo obsahuje pohľadávky v objeme približne 106 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS