ČLÁNOK
SKo a Istrokapitál posilnia základné imanie Poštovej banky
7. novembra 2001

Akcionári Poštovej banky, a.s. (PB) na mimoriadnom valnom zhromaždení rozhodli o zvýšení základného imania banky o 1 mld. Sk. Objem základného kapitálu tak stúpne na 2,269 mld. Sk. Navyšovania kapitálu sa zúčastní majoritný štátny akcionár Slovenská konsolidačná (SKo) a ďalší akcionár Istrokapitál. Informovala o tom tlačová tajomníčka banky Katarína Kadašiová.

Ako dodala, akcionári banky upíšu 28 694 ks akcií v menovitej hodnote 34 851 Sk. Upisovanie akcií sa uskutoční v troch kolách a obaja akcionári budú základné imanie zvyšovať v pomere, v akom sa ich akcie podieľajú na doterajšom základnom imaní.

Navyšovanie kapitálu v Poštovej banke súvisí s reštrukturalizáciou banky a jej prípravou na predaj akcií zahraničnému investorovi. Bude tiež slúžiť na splnenie podmienok, ktoré stanovuje zákon o bankách, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára budúceho roku. Úlohou posilnenia kapitálu banky je tiež zabezpečovať plnenie všetkých opatrení Národnej banky Slovenska súvisiacich s obozretným podnikaním a splniť požiadavku audítora na vytvorenie opravných položiek za rok 2000. „Posilnením kapitálu banky sa sleduje i pokrytie rizík, ktoré boli predmetom audítorskej správy za minulý rok, čo banke umožní rozšíriť financovanie podnikateľských subjektov a zvýšiť výnosové aktíva banky,“ skonštatovala Kadašiová.

Mimoriadne valné zhromaždenie tiež odsúhlasilo zmenu stanov súvisiacu s reštrukturalizáciou banky a jej obchodných miest. Zmeny spočívajú v zmene formulácií, názvu odboru banky a terminológie.

Poštová banka hospodárila za prvé tri štvrťroky so stratou 276,6 mil. Sk. Bilančná hodnota banky sa medziročne znížila o 21 % na 20,2 mld. Sk. Banka ku koncu septembra evidovala 16,575 mld. Sk vkladov klientov, na celkovej hodnote pasív sa tak podieľali viac ako 82 percentami. Dominantnou položkou aktív banky boli úvery poskytnuté klientom, ktoré predstavovali 9,532 mld. Sk. Kapitálová primeranosť banky bola 8,15 %.

Poštová banka začala svoju činnosť ako akciová spoločnosť v roku 1991 pod názvom Poštová banka, a.s., Praha. Ku koncu roka 1992 sa rozdelila na dva samostatné subjekty. Jej majoritný akcionár, SKo s podielom 46,82 %, v súčasnosti chystá privatizáciu banky a spolu s KPMG Slovensko, s.r.o., pripravuje informačné memorandum banky. Medzi akcionármi banky vystupuje aj Slovenská pošta s 12,2 % a Istrokapitál 34,2 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS