ČLÁNOK
SKB predpokladá hrubý zisk vo výške 62,124 mil. Sk
17. februára 2000

Slovenská kreditná banka (SKB), a.s., dosiahla podľa predbežných výsledkov za minulý rok hrubý zisk vo výške 62,124 mil. Sk, pričom v roku 1998 vykázala spoločnosť čistý zisk 20,009 mil. Sk. Bilančná suma banky vzrástla za spomenuté obdobie zhruba o 3 mld. Sk na 10,628 mld. Sk. Celkové náklady banky dosiahli 4,009 mld. Sk a výnosy 4,071 mld. Sk. Tlačovú agentúru SITA o tom informoval vedúci marketingu Marián Puček.
Objemovo najväčšiu položku v rámci aktív predstavovali úvery a preddavky poskytnuté klientom vo výške 8,07 miliardy Sk. Znamená to oproti roku 1998 nárast o vyše 3 mld. Sk. Záväzky voči klientom vzrástli medziročne zhruba o 2 mld. Sk na 7,39 mld. Sk. Z celkových nákladov banky vo výške 4,009 mld. Sk tvorili najvyššiu položku náklady na finančné činnosti v objeme 2,329 mld. Sk. Opravné položky a rezervy predstavovali 1,486 mld. Sk. Celkové výnosy dosiahli 4,071 mld. Sk. Z tejto sumy výnosy z finančných činností predstavovali výšku 3 mld. Sk a použitie rezerv a opravných položiek dosiahlo výšku 909 mil. SK
Najväčším akcionárom SKB je Slovenský plynárenský priemysel, š.p., Bratislava. Ďalšími akcionármi sú Slovenská elektrárenská, a.s., Vodohospodárska výstavba, š.p., Bratislava, Slovnaft Benzinol, a. s., Slovenské lodenice Komárno, a. s. a Transpetrol, a.s.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 9. 2020

USD 1,169 0,005
CZK 26,965 0,042
GBP 0,919 0,001
HUF 365,010 2,960
CAD 1,559 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS