ČLÁNOK
Situácia v Smrečine sa stabilizuje
29. novembra 1999

Opatrenia z januárového kontrolného dňa v banskobystrickej Smrečine sa vďaka spolupráci správcu konkurznej podstaty, manažmentu spoločnosti, odborov a rezortov pôdohospodárstva, hospodárstva, spravodlivosti a práce a sociálnych vecí splnili, vyriešil sa nájomný vzťah, stabilizovala a rozvinula výroba a zamestnanosť. Na piatkovej tlačovej besede po kontrolnom dni v Smrečine, a.s., Banská Bystrica to vyhlásili prezident KOZ Ivan Saktor a minister práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Magvaši. Ako uviedli, v priebehu prvého polroka, možno už vo februári či marci, by sa odpredajom mohli vyjasniť majetkové vzťahy a uspokojiť pohľadávky veriteľov Smrečiny, a.s.
Obaja predstavitelia ocenili spôsobilosť manažmentu Smrečiny holding I., a.s, ktorá je nájomcom majetku Smrečiny, a.s., ktorý proces transformácie Smrečiny a súdnych sporov nezneužil k tunelovaniu majetku, ale naopak zvýšil obrátkovosť kapitálu, zefektívnil podnikateľský proces, výrobu zvyšuje a priviedol firmu do zisku. P.Magvaši však upozornil, že teraz sa spoločnou identifikáciou rôznych rizík a finalizáciou dokumentov potrebných k speňaženiu majetku Smrečiny, a.s., dosiahol „kulminačný bod, kde sa rozhoduje, či bude nasledovať rozvoj alebo stagnácia“.
Terajší nájomca nie je jediným záujemcom o majetok Smrečiny, ale ako minister podčiarkol, správca má konať v prospech veriteľov a im Smrečina holding I., a.s., preukázala svoju životaschopnosť a nádej na vrátenie pohľadávok. Celkové dlhy Smrečiny, a.s., prekročili v roku 1996 jednu miliardu Sk, z ktorých 700 mil. bola pohľadávka VÚB. V ďalších rokoch, v rámci transformácie do Smrečiny holding, a.s., pohľadávky VÚB narástli na vyše 1 mld. Sk. Predpokladá sa, že vyjasnením majetkových vzťahov sa otvorí priestor pre vstup zahraničného kapitálu.
Podľa ministra možno očakávať rýchle, nenákladné oživenie niektorých malých píl. Naopak oživenie drevokombinátu v Polomke závisí od úspešnosti dokončenia súčasnej transformácie a bude kapitálovo náročné. Varoval však, že toto je posledná zima, ktorú ešte drevokombinát prežije, lebo je problém s jeho rozkrádaním.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS