ČLÁNOK
Situácia v IRB sa postupne zlepšuje
28. januára 1998

Poklesom hotovostných výberov zároveň rastú vklady klientov a ich celkový denný prírastok predstavuje 100 až 180 mil. Sk. Uvádza sa to vo vyhlásení, ktoré tlačovej agentúre SITA poskytol správca pre výkon nútenej správy IRB Dušan Krkoška. Spolu s hotovostnými výbermi, klesá podľa neho aj objem bezhotovostných prevodov. Bezhotovostne pritom denne prichádza na účty klientov 70 – 130 mil. Sk. Postupná stabilizácia situácie sa priaznivo prejavila aj v poklese trendu rušenia účtov klientov. Počet rušených účtov poklesol v priebehu mesiaca na menej než polovicu a má stále klesajúci trend. Zámerom Národnej banky Slovenska pri rokovaní o predaji Investičnej a rozvojovej banky je odporučiť optimálneho investora, ktorý dodá do IRB toľko kapitálu, koľko je potrebné na zabezpečenie požadovaného 8-percentného limitu kapitálovej primeranosti. Národná banka Slovenska (NBS) neustále monitoruje finančnú situáciu banky a hľadá cesty jej ďalšieho riešenia. V súčasnosti taktiež vyhodnocuje ponuky domácich i zahraničných investorov, ktorí prejavili záujem o prevzatie záväzkov a pohľadávok IRB. Cieľom NBS bolo pri zavedení zastavenie nepriaznivého vývoja v IRB ozdraviť banku, zúčtovať stratu so základným imaním a rezervnými a kapitálovými fondmi a predať ju strategickému investorovi. Pre potreby chodu banky a zabezpečenia likvidity, NBS od zavedenia nútenej správy poskytla a bude naďalej poskytovať finančné prostriedky v nevyhnutnom rozsahu. Tento postup je možné považovať za rovnocenný poskytnutiu záruky NBS. Po viac ako mesiaci od zavedenia nútenej správy IRB možno podľa D. Krkošku konštatovať, že postupne dochádza k stabilizácii situácie v banke. IRB obnovila prakticky všetky služby poskytované klientom, pričom zotrvávajú len čiastočné obmedzenia v oblasti predčasných výplat, termínovaných vkladov a v oblasti úverových obchodov. V priebehu januára IRB opätovne zabezpečila plnú akceptáciu všetkých druhov platobných kariet, vydávaných IRB v zariadeniach ZBK (bankomaty, EFT POS terminály, imprintre). Taktiež bola obnovená možnosť rušenia jednotlivých účtov klientov. Obnova jednotlivých činností banky, zabezpečovanie likvidity banky zo strany NBS ako aj úrokové sadzby na bežných účtoch občanov 5 % – 8 %, právnických osôb 4 % – 11 % a termínových vkladoch do 20,75 % – 21,75 % umožnili postupne stabilizovať situáciu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2023

USD 1,065 0,001
CZK 24,360 0,077
GBP 0,868 0,001
HUF 386,700 1,080
CAD 1,430 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS