ČLÁNOK
Situácia v bankovom sektore sa podľa NBS zlepšuje
23. decembra 2000

Bankový sektor v priebehu prvých troch štvrťrokov zaznamenal zlepšujúci sa trend vývoja väčšiny finančných ukazovateľov i plnenia kritérií obozretného podnikania. Tento trend významným spôsobom ovplyvnil reštrukturalizačný proces v troch najväčších bankách – Všeobecnej úverovej banke, Slovenskej sporiteľni a Investičnej a rozvojovej banke. Konštatuje sa to v komuniké z piatkového zasadania Bankovej rady Národnej banky Slovenska, ktorá schválila Správu o rozvoji bankového sektora k 30. septembru 2000.
„Sledované obdobie v bankovom sektore charakterizuje aj pokles klasifikovaných úverov a rastúci trend bilančnej sumy bánk. Hospodársky výsledok bánk za uvedené obdobie bol zisk v objeme približne 6,3 mld. Sk, čo predstavuje výrazné zlepšenie vzhľadom k tomu, že k 30. septembru 1999 vykázal bankový sektor stratu 9,5 mld. Sk,“ konštatuje NBS.
K ultimu septembra 2000 pôsobilo v bankovom sektore Slovenskej republiky 20 bánk, 2 pobočky zahraničných bánk a 10 zastúpení zahraničných bánk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

5. 3. 2021

USD 1,194 0,010
CZK 26,303 0,095
GBP 0,863 0,000
HUF 366,290 1,760
CAD 1,516 0,005

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS